Aules d'informàtica

Aula d

Hi ha aules d'Informàtica de lliure accés per als estudiants de la Facultat, obertes de 9:00 a 19:00 hores durant el període acadèmic (consulteu els horaris especials arran de la pandèmica de COVID-19), on poden realitzar consultes mitjançant Internet, treballar amb els dossiers electrònics, fer pràctiques proposades pels professors, escriure treballs i fer-ne còpies en CDs i d'altres suports magnètics. Els estudiants poden imprimir els treballs realitzats al servei de reprografia de la Facultat.

Disponibilitat i reserva de les aules d'informàtica

Incidències i instal·lació de programari

Servei de les aules d'informàtica durant el curs 2020-2021 (actualitzat el 29/09/2020)

Per actualitzar el programari existent o per procedir a una nova instal·lació de programari

Cal emplenar la sol·licitud d’instal·lació dalt esmentada i enviar-la en format digital al servei d’usuaris d’informàtica a l’adreça electrònica: ricard.meri@ub.edu , posant en còpia l’adreça de secretaria de la facultat sc.quimica@ub.edu .

 S’ha d’indicar el programa a instal·lar, per quan es necessita i, si cal, el procés d’instal·lació així com qualsevol altra informació complementària que pugui facilitar el procediment.

Pel bon funcionament del servei, les sol·licituds s’han de presentar com a mínim amb dos setmanes d’antelació. Un cop s’hagi acabat el procés d’actualització o de nova instal·lació de programari en rebreu la notificació per correu.

 

En cas d’incidència

Cal comunicar-ho el més aviat possible emplenant la sol·licitud. S’hi ha d’especificar l’aula on es troba l’ordinador de la incidència i el seu identificador PAU, així com el problema que presenta (no accés amb credencials, no s’engega, no funciona el teclat, etc.). Aquest comunicat s’ha d’enviar per correu electrònic a les dues mateixes adreces citades a l’apartat anterior.

Comparteix-ho: