Aules d'informàtica

Aula d

Hi ha aules d'Informàtica de lliure accés per als estudiants de la Facultat, obertes de 9:00 a 19:00 hores durant el periode acadèmic, on poden realitzar consultes mitjançant Internet, treballar amb els dossiers electrònics, fer pràctiques proposades pels professors, escriure treballs i fer-ne còpies en CDs i d'altres suports magnètics. Els estudiants poden imprimir els treballs realitzats al servei de reprografia.

Podeu consultar la seva disponibilitat al Deganat de la Facultat, lloc on també podreu fer la reserva. En el cas que no pugueu desplaçar-vos al Deganat, podeu:

Existeix un formulari d'incidències informàtiques de les aules amb el qual podeu comunicar incidències o avaries dels ordinadors de les aules o bé demanar la instal·lació d'un determinat software. En aquest document podreu trobar més informació al respecte.

Comparteix-ho: