Centre de transferència de residus químics

El centre de transferència de residus químics, CTRQ, és un dels centres capdavanters i més innovadors en la gestió dels residus químics en l’entorn universitari.

Els objectius principals del CTRQ són:

  • Gestionar els residus generats als laboratoris de docència i recerca
  • Donar resposta als requeriments legals en matèria de residus químics
  • Satisfer les necessitats normatives dels futurs professionals
  • Minimitzar els riscos en els laboratoris
  • Reduir el cost de la gestió extracentre dels residus químics

 

El CTRQ té, doncs, com a tasca principal la coordinació de la gestió dels residus químics, tant a nivell intracentre com extracentre a través de les següents actuacions:

  1. Subministrament de contenidors i etiquetes per a la correcta segregació dels residus.
  2. Recollida, registre (tipus, volum i procedència), condicionament, emmagatzematge i expedició dels residus químics generals.

El centre es troba ubicat a la planta soterrani de l’edifici antic de les Facultats de Química i de Física i depèn orgànicament del deganat de Química i funcionalment de la Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat (UQMAS) d’aquesta Facultat.

Comparteix-ho: