Aules i sales

La Facultat de Química disposa de aules i sales preparades per poder fer conferències, reunions, congressos, tallers, lectures de Tesi, presentacions de projectes, exàmens, classes, etc., així com vestíbuls per a d'altres possibles activitats.


Usuaris interns

El personal de la Facultat que vulgui fer servir les instal·lacions pot consultar la disponibilitat de les mateixes al Deganat de la Facultat, lloc on també podrà fer la reserva. En el cas que no es pugui desplaçar al Deganat, pot omplir aquest formulari de sol·licitud d'aules generals, enviar un correu electrònic a l'adreça secretaria.quimica@ub.edu, o bé contactar el telèfon 934 021 201 o el fax 934 111 492.

Per una altra banda, les Facultats de Química i de Física disposen d’espais comuns que també es poden fer servir per diferents activitats. En aquest cas, el personal de la Facultat ha de fer una reserva prèvia a la Secretaria de l'Administració de centre, indicant el tipus d'acte que s'ha de fer i un telèfon de contacte del responsable. Podeu veure les característiques, capacitat i equipament de cadascun d'aquests espais a Lloguer d'espais de la facultat..


Usuaris externs

La Facultat de Química posa a disposició de la societat els espais disponibles a les seves instal·lacions per dur a terme actes i activitats, d’acord amb la seva normativa d’ús. Podeu consultar les característiques i tarifes dels diferents espais de la Facultat a Lloguer d'espais de la facultat.

Comparteix-ho: