Comissions de Màster

 • Electroquímica. Ciència i Tecnologia (nou)

  Màster interuniversitari

  Comissió acadèmica local: Ignacio Sirés i.sires@ub.edu

 • Enginyeria Ambiental

  Pilar Marco (coordinadora)  pmarco@ub.edu

  Alexandra Plesu

  Carme Sans

  Jaume Giménez

  Ricard Torres

  Joan Dosta

  Javier Tejero

  Roger Bringué

  Glòria Durany (PAS)

  Diego Sánchez del Valle (representant estudiants)

 • Enginyeria Química

  Javier Tejero (coordinador) jtejero@ub.edu

  Alicia Maestro (secretària)

  Carme Sans 

  Roger Bringué 

  Maria Pilar Marco 

  Jaime Giménez 

  Esther Chamarro 

  Glòria Durany (PAS)

  Verónica Belén Aguilar Pozo (Estudiant)

 • Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

  Sergio Madurga (coordinador) (Facultat de Química, UB)  s.madurga@ub.edu

  Jordi Ribas (secretari) (Facultat de Química, UB)

  Ibério de P. Ribeiro (Facultat de Química, UB) 

  Elvira Guàrdia (Facultat d'Informàtica de Barcelona, UPC)

  Joan Torras (Escola d'Enginyeria de Barcelona Est, UPC) 

  David Reguera (Facultat de Física, UB) 

  Giancarlo Franzese (Facultat de Física, UB) 

   

   

  Estudiant

 • Química Analítica

  Elisabet Fuguet (coordinadora): elifuguetj@ub.edu

  José Manuel Díaz (secretari)

  José Francisco Garcia

  Francisco Javier Santos

  Javier Vicente Saurina

  Manuela Mora (representant del PAS)

  Mónica Fernández (representant dels estudiants)

 • Química de Materials Aplicada

  Gabriel Aullón (coordinador)  gabriel.aullon@ub.edu

  Elena Xuriguera (secretària)

  Javier Fernández 

  Jordi Ignés

  Eliseo Ruiz 

  Carmen Sousa 

  Manuela Mora 

  Estudiant

 • Química Orgànica

  Xavier Ariza (coordinador) xariza@ub.edu

  Vicente Marchán (secretari)

  Manuela Mora (representant de Secretaria)

  Marc Gros (representant estudiants)

  Albert Moyano 

 • Química Teòrica i Modelització Computacional

  Màster interuniversitari.

  Ramon Sayos (coordinador) r.sayos@ub.edu

  Pablo Gamallo (Comissió Acadèmica local) 

   

 • Erasmus Mundus d'Innovació i Regulació en Química

  Comissió Acadèmica (local): Daniel Sainz (coordinador a la UB) daniel.sainz@ub.edu

  Carmen González
 • Erasmus Mundus de Qualitat als Laboratoris Analítics

  Àngels Sahuquillo (co-coordinadora a la UB) angels.sahuquillo@ub.edu

  Miquel Esteban Cortada (co-coordinador a la UB) miquelestebanc@ub.edu

  Manuela Mora (secretaria de postgrau de la Facultat)

  Estudiants

 • Erasmus Mundus de Química Teòrica i Modelització Computacional

  Màster interuniversitari.

  Ramon Sayos (coordinador) r.sayos@ub.edu

  Pablo Gamallo (Comissió Acadèmica local)