Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat – UQMAS

logo Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat

La UQMAS, creada l’any 2001 i adscrita originalment a la Facultat de Química, va esdevenir la resposta estratègica a les necessitats específiques de la facultat en relació a la qualitat, el medi ambient i la seguretat. Ja des de l’any 1996 la Facultat havia creat el Comitè de Qualitat, el qual fou l’impulsor principal amb el posterior suport de la UQMAS a partir de la seva creació per a la implantació, en primer lloc, d’un Sistema de Qualitat als Laboratoris Docents com a iniciativa pionera en els inicis de la gestió de la qualitat a la Facultat i, posteriorment i amb l’arribada de les titulacions oficials de grau i màster es treballa en el disseny, implantació, revisió i millora del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), el qual engloba el conjunt de tota la docència, tant teòrica com pràctica, i els processos relacionats de la Facultat.

A l’arrel de les diferents modificacions estructurals successives en la mesura que la universitat ha evolucionat fins a l’estructura organitzativa actual el personal tècnic va passar a formar part de l’organigrama de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) i, finalment i un cop creada l’Agència de Qualitat de la UB (actual APQUB), ha quedat adscrit orgànicament a aquest organisme, amb el qual es realitzen tasques de cooperació i del qual en depèn orgànicament, mentre que la dependència funcional recau en el deganat de la Facultat de Química, context en el qual realitza, entre d’altres, les funcions de secretari de la Comissió de Qualitat i de la Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient, i en l’Administració de Centre de Física i Química. En aquest sentit, la unitat realitza tasques de suport en la implantació de polítiques i processos de qualitat, medi ambient i seguretat a la Facultat i l’Administració de Centre a la vegada que col·labora també amb l’APQUB.

Tal i com reconeix la política de qualitat, medi ambient i seguretat, la Facultat de Química assumeix de forma decidida el compromís de la millora contínua de la qualitat en la gestió de tots els processos que s’hi duen a terme, des de la preinscripció i matriculació dels estudiants fins a l’anàlisi dels resultats finals dels processos d’ensenyament passant per la tutorització, la gestió de les pràctiques externes i la mobilitat dels estudiants o la gestió dels laboratoris i altres espais de la Facultat. La màxima satisfacció del personal implicat així com el respecte al medi ambient i la garantia de les millors condicions de seguretat i salut per a tot el personal són també aspectes claus en els quals la Facultat està plenament compromesa.

Contacte

La Unitat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat de la Facultat de Química es troba situada a la planta baixa, al costat de la secretaria d’estudiants de grau de Química. Per a qualsevol consulta es realitza atenció presencial en horari de matí. Altres vies de contacte són:

  • Correu electrònic (mitjà de contacte preferent): uqmas@ub.edu
  • Telèfon: 934 021 008 (21008 si truqueu des de la xarxa Ibercom de la Universitat)

 

Responsable tècnic de la unitat: Josep Oriol Bernad Marcos

Comparteix-ho: