Skip links

TEAM

Marta Sancho

IRCVM. Universitat de Barcelona

msancho@ub.edu

Núria Jornet

IRCVM. Universitat de Barcelona

jornet@ub.edu

Blanca Garí

IRCVM. Universitat de Barcelona

gari@ub.edu

Maria Soler

IRCVM. Universitat de Barcelona

mariasoler@ub.edu

Rosa Lluch

IRCVM. Universitat de Barcelona

rosalluch@ub.edu

Anna Castellano

Anna Castellano

IRCVM. Universitat de Barcelona

acastellano@bcn.cat

Xavier Ballestín

Universitat de Barcelona

xballestin7@gmail.com

Concepción Rodríguez

IRCVM. Universitat de Barcelona

crodriguezp@ub.edu

Marta Crispí

Universitat Internacional de Catalunya

mcrispi@uic.es

María del Mar Graña

Universidad Pontificia de Comillas

mar.grana@teo.upcomillas.es

Sílvia Pérez

Universidad Pablo de Olavide

spergon@upo.es

Jordina Sales

Jordina Sales

IRCVM. Universitat de Barcelona

jordinasales@gmail.com

Ana Maria Rodrigues

Ana Maria Rodrigues

Universidades de Lisboa

anarodrigues@letras.ulisboa.pt

João Luis Fontes

João Luis Fontes

Instituto de Estudos Medievaes. Universidade Nova de Lisboa

joaofontes@fcsh.unl.pt

Filomena Andrade

Filomena Andrade

Universidades Aberta

lumena324@hotmail.com

 

Gemma Colesanti

Gemma Colesanti

Stituto di Scienze del Patrimonio Culturale  del CNR – Sede Napoli

gemmateresa.colesanti@cnr.it

Leopoldo Repola

Leopoldo Repola

Università Suor Orsola Benincasa

repolaleopoldo@gmail.com

Cristina Andenna

Cristina Andenna

Karl-Franzens-Universität Graz

cristina.andenna@uni-graz.at

Sebastian Roebert

Sebastian Roebert

Universität Leipzig

roebert@rz.uni-leipzig.de

Núria Silleras

Núria Silleras

University of Colorado-Boulder

nuria.sillera-fernandez@colorado.edu

 

Lenke Kóvacs

Lenke Kóvacs

Universitat de les Illes Balears

lenke.kovacs@uib.cat

Olivia Robinson

Olivia Robinson

University of Birmingham

o.robinson.2@bham.ac.uk

Sergi Sancho

Sergi Sancho

École des Hautes Études en Sciences Sociale

ssfibla@gmail.com

Juan Carlos Arboleda

Juan Carlos Arboleda

Universidad Pablo de Olavide

jcarbgol@upo.es

Irene Brugués

Irene Brugués

Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines

irene.brugues@gmail.com

Carme Aixalà

Carme Aixalà

Reial Monestir de Pedralbes. ICUB

caixala@bcn.cat

Delfi I. Nieto

IRCVM. Universitat de Barcelona

moduine@gmail.com

Xavier Costa

Xavier Costa

IRCVM. Universitat de Barcelona

costabadia@hotmail.com

Walter Alegría

Walter Alegría

IRCVM. Universitat de Barcelona

walter.historia@gmail.com

Pol Bridgewater

IRCVM. Universitat de Barcelona

 

Miriam Palomba

Miriam Palomba

IRCVM. Universitat de Barcelona

mpalompa10@alumnes.ub.edu

Marc Fernández

Marc Fernández

IRCVM. Universitat de Barcelona

marc.f.ferrer@gmail.com

Climent Miró

Climent Miró

ARDIT. Universitat de Barcelona

climentmiro@gmail.com

Mireia Cortés

Mireia Cortés

ARDIT. Universitat de Barcelona

mireia_c_m@hotmail.com

Neus Serra

ARDIT. Universitat de Barcelona

neuserra85@hotmail.com

Laura de Castellet

ARDIT. Universitat de Barcelona

lauradcastellet@gmail.com

Begoña Pons

Begoña Pons

ARDIT. Universitat de Barcelona

beggpons@gmail.com

Araceli Coll

ARDIT. Universitat de Barcelona

araceli.coll@hotmail.com

Marçal Díaz

Marçal Díaz

ARDIT. Universitat de Barcelona

mdiazros@gmail.com