Informe sobre la convocatòria de reconeixement de projectes 2023 del Programa RIMDA / Vicerectorat de Política Docent

La convocatòria de reconeixement de projectes del Programa RIMDA ha estat la segona convocatòria en la qual s’han reconegut de forma independent Projectes de millora docent (PMD) i Projectes d’innovació docent (PID)

 

Es poden consultar les bases d’ambdues convocatòries al web del Programa RIMDA on també s’inclouen els criteris que la Comissió avaluadora CAIDUB fa servir per valorar les propostes presentades.

 

El total de propostes presentades en aquesta convocatòria  ha superat el total de propostes presentades a les convocatòries d'anys anteriors i, fins i tot, al de l'anterior any ja en modalitat doble de Millora i Innovació:

  Total 2020  Total 2021 Total 2022 Total 2023
Propostes presentades 45  41 91 111

L’augment del volum de propostes que ha d’avaluar de forma individual i conjunta, l’actual PDI que forma la CAIDUB ha portat al VRPD a ampliar a 11 el total de membres de la Comissió Avaluadora, respecte dels 9 que fins ara la composaven.

 

De les 111 propostes presentades:

  • 55 ho han fet a la convocatòria de PMD.
  • 56 a la convocatòria de PID.
     

Aquest resultat mostra un augment important i significatiu de l'impacte de la convocatòria de Millora respecte de les propostes de l'any 2022 (34 propostes).

I permet mantenir els resultats assolits l'any 2022 respecte de les propostes d'innovació (57 propostes) consolidant l'aposta del Programa perquè la nova convocatòria de Millora no resti impacte a la convocatòria d'Innovació.

 

El resultat final de les valoracions de la Comissió CAIDUB ha estat el que presentem en aquest quadre:

 

Convocatòria PMD

Convocatòria PID

Propostes presentades

52

59

Reconegudes com a Projecte

34 (65%)

30 (51%)

No reconegudes com a Projecte

18 (35%)

29 (49%)

La comparació del percentatge de propostes reconegudes com a projectes amb anys anteriors, es mostra en aquesta taula:

  2019 2020 2021 2022 2023
Propostes presentades 50 45 41 91 111
Reconegudes com a Projecte 41 (82%) 39 (87%) 24 (58%) 59 (65%) 64 (58%)
No reconegudes com a Projecte 9 (18%) 6 (13%) 17 (42%) 32 (35%) 47 (42%)

Les propostes que no han estat reconegudes han rebut indicacions per part de la CAIDUB que raonen la seva decisió i que obren la porta a, un cop incorporats els ajustos o modificacions, presentar de nou la proposta en posteriors convocatòries. Aquest retorn genera que a la convocatòria oberta de Primavera 2024 algunes de les propostes optin de nou a ser reconegudes.

 

Dades per Facultats

En aquesta taula es mostra tant el global com el detall dels projectes reconeguts a les convocatòries de projectes RIMDA de Millora (PMD) i Innovació (PID) de l'any 2023 segmentats per Facultats.
 

Facultat   Projectes de Millora (PMD)   Projectes d'Innovació (PID)    
BB.AA    1     -    Veure detall
Biologia    2    3    Veure detall
Ciències de la Terra    -    -    -
Dret    -    1    Veure detall
Economia i Empresa    2    1    Veure detall
Educació    3    8    Veure detall
Farmàcia i Ciències de l'Alimentació    1    2    Veure detall
Filologia i Comunicació    3    2    Veure detall
Filosofia    -    -     -
Física    1    1    Veure detall
Geografia i Història    3    2    Veure detall
Infermeria    1    -    Veure detall
Informació i Mitjans Audiovisuals    -    -    -
Matemàtiques i Informàtica    2    0    Veure detall
Medicina i Ciències de la Salut    12    5    Veure detall
Psicologia    3    2    Veure detall
Química     1    3    Veure detall

 

Dades actualitzades 13/03/2024