Jordi Bonet Martí

Àrees de recerca:
 • Desigualtat
  • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
 • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
  • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa
  • Governança i benestar local
 • Organitzacions socials
  • Conflictes socials, moviments socials i ciutadania
  • Sociologia comparativa moderna