Esther Oliver Perez

Doctorat en Sociologia (2003), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
    • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
  • Societat, comunitat i medi ambient
    • Conflicte social, moviments socials i ciutadania