Lidia Puigvert Mallart

Doctorat en Sociologia (2000), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
    • Violència, criminalitat, desviació i seguretat
  • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
    • Joventut i infància
    • Salut, qualitat de vida i felicitat