Montserrat Simó Solsona

Doctorado en Sociologia (2012), Universitat de Barcelona

msimo@ub.edu | Perfil institucional

Àrees de recerca:
 • Societat, comunitat i medi ambient
  • Dinàmica residencial, regeneració urbana i polítiques d’habitatge
 • Desigualtat
  • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
  • Mesures i indicadors
 • Benestar, qualitat de vida i polítiques socials
  • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa
Grup de recerca: Creativitat, Innovació i Transformació Urbana (CRIT)