Lena De Botton

Doctorat en Sociologia (2008), École des Hautes Études en Sciences Sociales

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats socials, econòmiques i culturals
    • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
    • Desigualtats educatives
    • Violència, criminalitat, desviació i seguretat