Diego Torrente Robles

Doctorat en Sociologia (1994), Universitat de Barcelona

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Violència, criminalitat, desviació i seguretat
  • Organitzacions socials
    • Dinàmiques institucionals i organitzatives