Núria Vergés Bosch

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement (2012), Universitat Oberta de Catalunya

Àrees de recerca:
  • Desigualtat
    • Desigualtats de gènere, sexualitats i feminisme
    • Violència, criminalitat, desviació i seguretat
  • Benestar, Qualitat de Vida i Polítiques Socials
    • Canvis i polítiques familiars
    • Polítiques socials que tracten la desigualtat i la pobresa