Principis actius

Article

Has d’escriure un article científic i exposar els resultats de la teva recerca?

Exposició oral

L’exposició oral d’un treball de recerca, d’un tema de l’assignatura, etc., té unes característiques diferents de les d’un treball escrit. El fet de conèixer-les ens ajuda a trobar les estratègies adequades perquè l’exposició sigui efectiva i els destinataris tinguin curiositat i interès per seguir-la.

Informe

Informes científics, tècnics, de laboratori, etc. A la universitat, la redacció d’un informe és una pràctica acadèmica ben habitual…

Pòster

El pòster serveix per mostrar les conclusions d’un treball o fer conèixer els resultats d’una recerca. Saps com fer que sigui atractiu, llegible, organitzat i concís?

Resum

Per fer un resum cal esmolar bé la capacitat d’estructurar les idees i de buscar la brevetat per expressar-ne el contingut essencial. La precisió, la claredat, la cohesió i l’objectivitat en són, entre d’altres, característiques fonamentals.

Treball acadèmic

Criteris per a la redacció de treballs finals de grau i màsterTot treball acadèmic (treballs finals de grau i de màster, i tesis doctorals) demana una bona planificació. No n’hi ha prou de tenir un excel·lent coneixement de la matèria. El fet d’elaborar-lo posant el peu ferm en aquests quatre graons (organització, redacció, revisió i presentació oral) ajuda a arribar al final amb qualitat i èxit.