Gestualitat

Naturalitat amb els gestos

Presentació oral amb un ús adequat de la gestualitat

Presentació oral amb un ús pobre i inadequat de la gestualitat

[El discurs és real i pot contenir errors lingüístics.]