La terminologia en els diccionaris generals

El monogràfic del darrer número de la revista Terminàlia està dedicat a la terminologia en els diccionaris generals. Cal destacar-ne una llarga entrevista a Joaquim Rafel i Fontanals, membre de l’Institut d’Estudis Catalans, director de les Oficines Lexicogràfiques de la Secció Filològica i catedràtic emèrit de la UB. La secció «Semblança» d’aquest número s’ha dedicat a la figura del doctor Antoni M. Badia i Margarit, insigne lingüista i primer rector democràtic de la UB, de qui tot just s’acaba de celebrar el centenari del seu naixement. La semblança ha anat a càrrec de la seva deixeble M. Teresa Cabré i Castellví, actual presidenta de la Secció Filològica de l’IEC. Tot el contingut de la revista està disponible en línia.