community manager, com es diu en català?

El terme anglès community manager s’ha normalitzat en català amb la denominació gestor de comunitats | gestora de comunitats, i així ha quedat recollit a la Neoloteca, que és la base de dades de neologismes tècnics i científics normalitzats en català pel Consell Supervisor del TERMCAT.

Aquest terme, tal com es defineix a la Neoloteca, fa referència a la «persona que s’encarrega de crear, fer créixer, administrar i dinamitzar comunitats virtuals d’acord amb l’estratègia de l’organització que les promou». Els gestors de comunitats s’encarreguen de la gestió de comunitats, que és una tasca diferent de la que desenvolupen els gestors de continguts (content manager) o els curadors de continguts (content curator o digital curator).

La denominació responsable de continguts, que s’utilitza a vegades en substitució de curador de continguts, ha estat rebutjada, tal com s’explica en el CRITERI curador de continguts | curadora de continguts, gestor de continguts | gestora de continguts, responsable de continguts o gestor de comunitats | gestora de comunitats?

Tots aquests termes i molts més es poden consultar també al Vocabulari de les xarxes socials, una obra multilingüe elaborada en el marc de la Xarxa Panllatina de Terminologia (Realiter), coordinada i publicada en línia pel TERMCAT.