constrictiu

Astrofísica

  • ca
    constrictiu -iva adj
  • en
    constraining adj
  • Vegeu constrenyiment.
  • nota:
    Per exemple: Els resultats de la missió WMAP van ser menys constrictius per a la cosmologia que els resultats obtinguts de la missió Plank. (És a dir, els resultats de la missió WMAP tenen menys poder per mesurar el model cosmològic).