impost pigovià

Fiscalitat

 • ca
  impost pigovià m
 • ca
  impost pigouvià m
 • es
  impuesto pigoviano m
 • es
  impuesto pigouviano m
 • en
  Pigovian tax n
 • en
  Pigouvian tax n
 • Impost que té com a objectiu corregir una externalitat negativa fent que el cost marginal privat més l'impost sigui igual al cost marginal social.
 • Impuesto que tiene por objetivo corregir una externalidad negativa haciendo que el coste marginal privado más el impuesto sea igual al coste marginal social.
 • nota:
  L'adjectiu pigovià o pigouvià prové del cognom d'Arthur Pigou. Totes dues grafies estan documentades en diferents llengües.
 • nota:
  El adjetivo pigoviano o pigouviano proviene del apellido de Arthur Pigou. Las dos formas gráficas están documentadas en varias lenguas.