Inici  >  Aprèn > Màsters universitaris > C > Màster en Ciències Actuarials i Financeres - Requisits d'accés

Màster en Ciències Actuarials i Financeres

Perfil d'accés

El perfil d'accés al màster universitari de Ciències Actuarials i Financeres de la Universitat de Barcelona és el d'estudiants amb coneixements sòlids d'economia i finances (graduats en ADE, Economia o similar) o estudiants amb una bona formació estadística i matemàtica (graduats en Estadística, Matemàtiques, Física i Enginyeria, fonamentalment).


És altament recomanable tenir uns bons coneixements d'eines i aplicacions informàtiques.

Requisits generals

D'acord amb el que s'estableix en l'article 16 del Reial decret 1393 /2007, de 29 d'octubre, per a accedir als màsters universitaris oficials s'ha de tenir un dels següents títols:

 • Títol universitari oficial espanyol.

 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti al país d'expedició per a accedir als ensenyaments de màster oficial.

 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, serà necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol, o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten al país que expedeix el títol per a accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació en un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.


Requisits específics

La Comissió de Coordinació del màster nomena un comitè de selecció que valora, per a cada sol·licitud particular, si el currículum del candidat és adequat i si l'admissió és pertinent; si cal que l'aspirant faci uns cursos formatius per donar una resposta positiva a la sol·licitud, o si s'ha de desestimar la sol·licitud.

Tenint en compte les necessitats formatives d'un actuari d'assegurances, per cursar el màster universitari de Ciències Actuarials i Financeres s'exigeixen els coneixements corresponents a les assignatures Complements de Matemàtiques per a Actuaris, Complements d'Estadística per a Actuaris i Complements d'Economia, de 2,5 crèdits. El contingut d'aquestes assignatures ha de permetre l'adquisició dels objectius d'aprenentatge establerts al Core Syllabus de l'Associació Actuarial Europea per a la qualificació actuarial.

Als estudiants que sol·licitin l'accés al màster, la Comissió de Coordinació del màster els pot demanar que cursin un o més complements formatius, si la seva formació prèvia no garanteix un nivell mínim de coneixements equivalent al d'aquestes assignatures. Respecte de l'organització acadèmica, Complements de Matemàtiques per a Actuaris i Complements d'Estadística per a Actuaris es cursen de manera intensiva immediatament abans de l'inici de la docència de les assignatures del màster. El complement formatiu del màster Complements d'Economia es cursa de manera simultània al màster.
 • Segueix-nos:
 • botó per accedir al facebook de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al twitter de la universitat de barcelona
 • botó per accedir a l'instagram de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al linkedin de la Universitat de Barcelona
 • botó per accedir al youtube de la universitat de barcelona
 • botó per accedir al google+ de la universitat de barcelona
 • ??? peu.flickr.alt ???
Membre de la Reconeixement internacional de l'excel·lència HR Excellence in Research logo del ∞ - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona