Ofertes i Gestió de Pràctiques

Documentació a lliurar  per l’estudiant:  DOCUMENTS 

Forma de lliurar la documentació: en PDF, en un únic correu electrònic a practiques.fee@ub.edu

GAEF

Aplicació d’avaluació de les pràctiques curriculars i extracurriculars

Estudiant, tutor d’empresa i tutor acadèmic, podeu realitzar el seguiment de les pràctiques en l’enllaç següent: