En aquest web pots trobar molts recursos per practicar i millorar la producció oral en anglès. Però com pots organitzar-te per aprendre amb eficàcia? En aquesta secció et presentem alguns consells.

Necessitats i objectius

Reflexiona sobre els motius pels quals necessites parlar en anglès, les dificultats que tens i els aspectes que et falta millorar. A partir d’aquí, fes una llista d’objectius i prioritza’ls.

Els objectius molt amplis poden resultar inabastables i confusos. Divideix-los en objectius petits, mesurables i senzills. Per exemple: practicar la pronúncia uns minuts cada dia o treballar un vocabulari determinat. Anar-los assolint et motivarà i seràs conscient del teu progrés.

Posa’t objectius realistes. Sigues constant, però no tinguis massa pressa!

La pronúncia, l’entonació i la fluïdesa

La pronúncia és un dels aspectes més difícils i, alhora, subestimats de l’anglès. El fet que sigui una llengua amb moltes paraules d’origen llatí ens pot fer creure que és fàcil de pronunciar, però res més lluny de la realitat. La fonètica anglesa és molt diferent de la nostra i, per tant, difícil per a nosaltres.

A més, no hi ha regles de correspondència clares entre l’oral i l’escrit, de manera que sovint costa saber com s’ha de pronunciar una paraula.

La fonètica no només implica un treball intel·lectual, sinó també físic. És un entrenament muscular de l’aparell fonador i, per aquest motiu, és molt millor una pràctica freqüent (si pot ser, diària), a estones petites. Com una gimnàstica.

També cal parar atenció a l’entonació, és a dir, la corba melòdica de les frases. Tant la pronúncia com l’entonació tenen una gran influència en la fluïdesa oral.

El vocabulari

La manca de vocabulari pot dificultar molt la comunicació oral. Un bon treball del lèxic anglès no només inclou aprendre paraules (substantius, verbs, adjectius, etc.), sinó també:

Pots anar fent una llista de vocabulari i expressions que vols treballar i intentar utilitzar-les durant uns quants dies. I pots tornar-hi més endavant per practicar-hi més.

És recomanable treballar el lèxic en context: busca com s’utilitza i construeix frases en veu alta. També cal prioritzar el vocabulari que es fa servir més o que necessitem més, i no hem de desanimar-nos si oblidem paraules poc habituals, ja que és completament normal.

Una aplicació com Anki, que utilitza la tècnica de la repetició espaiada, pot ajudar a assimilar lèxic eficaçment. En ser un projecte de codi obert, Anki s’integra amb altres eines. Per exemple, l’app del diccionari d’anglès Livio permet afegir mots ràpidament a Anki a través del botó de compartir que hi ha a cada entrada.

La gramàtica

Sovint una gramàtica errònia no ens impedirà fer-nos entendre. Ara bé, si volem parlar correctament, caldrà treballar-hi.

Hi ha moltes maneres de fer-ho, segons l’estil d’aprenentatge de cadascú. Hi ha qui prefereix fer exercicis autocorrectius, com quizzes o drills. Hi ha persones que, en canvi, són capaces de deduir regles gramaticals a través de la comunicació amb els altres o la comparació amb la llengua pròpia.

En qualsevol cas, és recomanable no limitar-se a fer exercicis de gramàtica escrits, sinó treballar-hi també oralment. Per exemple, podem construir frases o discursos en veu alta, en què ens centrem en aspectes gramaticals específics.

Exercicis d’autoaprenentatge

Tria un accent (britànic?, americà?…) i busca vídeos o àudios de persones natives. Reprodueix-ne fragments de poques paraules i repeteix-los uns quants cops, intentant imitar-ne la pronúncia i l’entonació. Fes-ho durant pocs minuts, però cada dia. També pots utilitzar materials específics de fonètica.

Tria un accent i busca un àudio breu en què parli una persona nativa, preferiblement amb una transcripció. Escolta’l sencer un cop. Després, torna a escoltar-lo i intenta repetir el discurs per sobre de l’orador, simultàniament o bé una fracció de segon per darrere (com si fossis una ombra), imitant-ne la pronúncia i l’entonació. El shadowing ajuda a millorar l’articulació i la fluïdesa. A YouTube pots trobar molts vídeos que expliquen com fer-ho. Recomanem practicar-ho durant pocs minuts, però cada dia.

Hi ha molts tongue twisters en anglès que se centren en dificultats de pronúncia específiques. En pots trobar molts a YouTube. Comença dient-los a poc a poc i ves augmentant la velocitat per adquirir fluïdesa.
Escolta àudios en què parlin natius, fixa’t en frases o vocabulari que t’agradaria incorporar, i repeteix-los uns quants cops en veu alta. També pots anotar el text per anar-hi treballant.
Fes-ho utilitzant aspectes de gramàtica o vocabulari que vulguis millorar o incorporar. Si fas aquesta pràctica diàriament durant només uns minuts, assimilaràs els continguts en poc temps.
Escolta un àudio en què parli una persona nativa. Pren nota d’expressions i vocabulari que et cridin l’atenció. Després, intenta resumir en veu alta el que has escoltat amb les teves pròpies paraules, però incorporant el vocabulari i les expressions que has anotat. Si t’enregistres, podràs detectar aspectes per millorar.
Posa un vídeo breu (un fragment d’una pel·lícula o sèrie) i ves descrivint en veu alta el que veus i el que passa a mesura que el vas veient. Pren nota de les dificultats que et trobes, intenta resoldre-les i torna-ho a intentar. Si t’enregistres, podràs detectar aspectes per millorar.
Agafa una fotografia o una imatge. Anota tot el que s’acudeixi sobre allò que hi veus i busca el vocabulari que et manqui. A continuació, explica una història en veu alta a partir del que has anotat. La història ha de tenir un inici, un desenvolupament i un final. Si t’enregistres, podràs detectar aspectes per millorar.
Busca cançons en anglès, amb la lletra… i canta-les!
Aquest exercici el pots fer d’un sol cop o bé pots distribuir en diversos dies:

 • Tria un tema que t’agradi o t’interessi, com ara una activitat que hagis fet o una pel·lícula que hagis vist.
 • Prepara’t els recursos lingüístics per parlar-ne: vocabulari, connectors, locucions verbals (phrasal verbs) i col·locacions.
 • Practica les frases que diràs.
 • Presenta el tema en veu alta. Si t’enregistres, podràs autoavaluar-te millor.
 • Pren nota d’aspectes que et cal millorar.
 • Com a treball addicional, pots transformar el discurs. Per exemple, dir-lo amb un temps verbal diferent o amb altres paraules.
Aquest exercici el pots fer d’un sol cop o bé pots distribuir en diversos dies:

 • Tria un tema que t’agradi o t’interessi.
 • Parla’n en veu alta i pren nota de les dificultats que et vas trobant (vocabulari, gramàtica, etc.).
 • Resol els dubtes que hagis tingut buscant en diccionaris, a Internet o consultant gramàtiques.
 • Torna a explicar el tema ja amb els dubtes resolts. Si t’enregistres, podràs autoavaluar-te millor.
 • Com a treball addicional, pots transformar el discurs. Per exemple, dir-lo amb un temps verbal diferent o amb altres paraules.
Dur a terme un projecte en anglès és una de les maneres més eficaces de millorar. Pot ser un projecte laboral, acadèmic o personal. És important que hagis de presentar-lo davant altres persones per tenir la motivació de fer-ho bé. També és essencial que tinguis prou temps per preparar-lo.

Els intercanvis i la interacció

Practica amb una parella lingüística o en un grup de conversa, presencialment o virtualment. En trobaràs moltes oportunitats a xarxes com Tandem, HelloTalk, Polyglot Club o Free4Talk. Per aprofitar millor les converses recomanem que, uns dies abans, acordeu de quines qüestions parlareu, i que et preparis llegint i escoltant sobre el tema, buscant vocabulari i escrivint frases, idees o preguntes.

També pots unir-te a una comunitat d’aprenents d’anglès. Tenir contacte amb altres persones pot ser molt motivador i també hi pots trobar consells i suport. Internet ofereix moltes possibilitats, com grups de Discord o de Facebook.

Els jocs en línia amb altres persones també són una excel·lent oportunitat de practicar la conversa.

La immersió lingüística

Tenir molt contacte amb la llengua anglesa et permetrà aprendre-la més ràpidament.

Llegeix premsa, literatura o altres tipus de continguts. Escolta la ràdio i mira pel·lícules o sèries en anglès. Interactua amb nadius: xateja-hi o conversa-hi per videoconferència, o participa en fòrums o comunitats de la xarxa sobre temes que t’interessin.

Com més llegeixis i escoltis en anglès, millor parlaràs en aquesta llengua, perquè n’interioritzaràs les regles i estructures.

La gestió del temps

No ens cansarem mai d’insistir-hi: és molt millor treballar cada dia poca estona, encara que només siguin deu minuts, que no pas intentar fer-ho un cop a la setmana durant hores. L’aprenentatge és més eficaç quan es fa amb freqüència.

Per contra, si treballes durant molta estona, corres el risc de saturar-te i no assimilar els continguts. O també pot passar que et costi mantenir una rutina massa intensiva, i que acabis abandonant o desanimant-te.

El pla de treball

Pots elaborar-te un pla de treball personalitzat segons les necessitats i els objectius que tinguis. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Nosaltres te’n proposem un de molt senzill, que combina tres elements:

Practica uns cinc o deu minuts diaris, incloent-hi una mica de pronúncia, exercicis de parlar en veu alta, i anotar nou vocabulari o aspectes de gramàtica per treballar-hi.

Interactua amb altres persones tan sovint com puguis, en grups o intercanvis de conversa, per exemple.

Tan sovint com puguis, llegeix i escolta molt en anglès.

El seguiment de l’aprenentatge

Per aprendre més eficaçment i adquirir confiança en les habilitats adquirides, et pot anar bé supervisar el teu progrés: pots deixar-ne constància en un diari d’aprenentatge o en una taula de seguiment. A continuació, te’n deixem unes mostres, que pots adaptar segons les teves necessitats o preferències.

Gaudeix del procés

Això és el més important! No deixis que les dificultats t’aturin o et desanimin. Sigues conscient dels teus progressos i intenta fer sempre una autovaloració positiva, fixant-te en els objectius que vas assolint.

Possiblement t’anirà millor si, per fer els exercicis d’expressió oral, tries temes que t’interessen o et són atractius.

Motiva’t mitjançant activitats que t’agradin i posant-te en contacte amb les cultures anglòfones a través de la música, la literatura o el cinema.