Màster en Ciències Sensorials en Alimentació

Curs acadèmic 2019/ 2020

 

Tipus de Màster: Màster interuniversitari de títol propi de la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya
Idioma: Castellà
Modalitat: Presencial
Ubicació: Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB (Campus Torribera) i a l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona de la UPC (Campus del Baix Llobregat).
Inici: 30 de setembre de 2019
Final: 31 de juliol 2020

OBERTA LA PREINSCRIPCIÓ

El Màster en Ciències Sensorials en Alimentació sorgeix per tal de donar resposta a una necessitat creixent de professionals amb amplis coneixements que donin resposta a la demanda social i empresarial de tenir una aproximació científica sobre la qualitat del producte mesurada pels òrgans dels sentits.


Actualment, la qualitat sensorial de l’aliment es considera com una interacció entre l’home i l’aliment, i no només como una característica pròpia del producte, introduint una aproximació més integral en què participen ciències com la fisiologia dels sentits, la psicologia, l’estadística o la sociologia.


En aquest sentit, les propietats sensorials dels aliments són considerades una part indispensable, la qual cosa tenen en compte, cada cop més, tant el consumidor com el productor o elaborador.


Tenint en compte aquest context, les sortides professionals en aquest àmbit són diverses relacionades amb el control de qualitat de matèries primeres i elaborades en empreses, l’estudi del comportament del consumidor, la dedicació a la cuina i la gastronomia o la gestió de productes i control de marques de qualitat.


La metodologia emprada combina classes magistrals i conferències d’especialistes amb pràctiques al laboratori i a l’aula d’informàtica, així com l’elaboració de treballs individuals i en grup. L’objectiu és assolir i construir coneixement per part de l’estudiant així com per fomentar la seva motivació.


El professorat del màster està integrat per professionals de reconegut prestigi i experiència tan en el món acadèmic com en el món laboral. 

 

El curs pretén formar professionals amb capacitat per realitzar anàlisis sensorials amb metodologia científica a partir de l’estudi dels sistemes de percepció sensorial humana, els aspectes psicològics de la percepció i les avaluacions hedòniques i descriptives de les sensacions; així com profunditzant en les metodologies experimentals i de tractament de dades que permeten descriure objectivament i avaluar els productes existents o dissenyant-ne de nous.

 

Programa del curs:


Mòdul 1. Fisiologia dels sentits
Mòdul 2. Bases de l’anàlisi sensorial
Mòdul 3. Les característiques de la matèria percebuda pels sentits
Mòdul 4. Metodologia general de l’anàlisi sensorial
Mòdul 5. Proves discriminants i d’ordenació
Mòdul 6. Proves descriptives i temporals
Mòdul 7. Aplicació a productes
Mòdul 8. Mesura del comportament del consumidor: tècniques qualitatives
Mòdul 9. Mesura del comportament del consumidor: tècniques quantitatives
Mòdul 10. Neurociència de les sensacions i aplicacions
Mòdul 11. Antropologia alimentària
Mòdul 12. Treball final de Màster 

 

Dirigit a:

El Màster en Ciències Sensorials en Alimentació es dirigeix a persones graduades o llicenciades en Ciències culinàries i gastronòmiques, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica, Farmàcia, Enginyeria agrícola, Enginyeria alimentària, Enginyeria agroalimentària, Enginyeria tècnica agrícola, Biologia, Psicologia i Bioquímica.

.

Durada i lloc:

Durada: el Màster té una durada d'un any acadèmic i una càrrega de 60 crèdits ECTS  (octubre 2019 - juny 2020).
Horari: de dilluns a divendres de 16h a 20h.

Lloc: Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB (Campus Torribera

 

Direcció i Coordinació :

Direcció: Dra. Montserrat Riu (UB) i Dra. Roser Romero del Castillo (UPC)
Coordinació: Lluís Guerrero (IRTA)

 

Preus i procés de matriculació i admissió

El període de preinscripció està obert del 25 de març al 15 de setembre de 2019.


El Màster ofereix 20 places. L'alumne interessat haurà de realitzar la preinscripció en línia a través de la pàgina web de Màsters i Postgraus de la Universitat de Barcelona.


Juntament amb el formulari on-line, s'ha d'enviar a sherraiz@ub.edu la següent informació:

 

  • Titol universitari
  • Expedient acadèmic
  • Curriculum Vitae

 

Un cop la comissió tècnica hagi valorat el perfil del candidat / a i acceptat la sol·licitud per participar en el Màster s'iniciarà el procediment per formalitzar la matriculació. La documentació que cal aportar és la següent:

 

  • Fotocopia compulsada del títol universitàri.
  • Fotocopia DNI

 

En el cas de persones amb titulació extrangera la documentació que s'ha d'aportar és:

 

 

Preus:


Import de la matrícula: 3.600 € + Taxa administrativa (máxim 70€)

 

Per informació sobre temes administratius

 

Secretaria d'Estudiants i Docència. Campus de l’Alimentació de Torribera.

Edifici Verdaguer Prat de la Riba 171 / 08921-Santa Coloma de Gramenet Tel. 93 403 19 65

E-mail: sherraiz@ub.edu URL: http://www.ub.edu/campusalimentacio                              

 

    

 

Més informació

  • © Universitat de Barcelona
  • Campus de l’Alimentació de Torribera
  • 934 031 980
  • Contacte