Fons documentals

    El CeDocBiV, a més de l’herbari de la Universitat de Barcelona, també allotja altres tipus de fons documentals que són una valuosa font d’informació de cara a la documentació de les mostres de l’herbari. Es tracta de materials relacionats amb la recerca i la docència en l’àmbit de la Biodiversitat Vegetal, amb una llarga tradició a la nostra Universitat. Algunes han arribat com a llegats d'antics professors de la UB, com el Fons Josep Cuatrecasas i el Fons Creu Casas i Sicart.

Aquests fons documentals s'han agrupat en les unitats documentals següents:

    - Material fotogràfic

   - Correspondència científica

   - Llibretes de camp i altres manuscrits

   - Fitxers

   - Preparacions microscòpiques 

   - Instruments i objectes botànics

                                                                                                

                                                                                                              

 

 

Sense definir