Tipus Nomenclaturals

         La localització de tots els tipus que es conserven a l'herbari BCN és un projecte en curs que inicialment s'ha centrat en la col·lecció de Cormòfits. Fins al moment se n'han localitzat i escanejat més de 600, però s'estima que ni podrien haver més de 1.000. De la col·lecció de líquens se n'han localitzat més de 200 exemplars de tipus nomenclaturals (podeu consultar-ne el llistat en aquest enllaç) que es digitalitzaran més endavant.

Català