Instruments i objectes botànics

            Petita col·lecció que inclou objectes diversos, com per exemple una premsa de camp antiga de Marià Maluquer de Motes (1917-2001) o bé instruments científics com, per exemple, un microscopi del 1910.

microscopi

Sense definir