Col·leccions històriques

                     Es consideren col·leccions històriques les exsiccates o herbaris personals del segle XIX i principis del XX. Per les seves peculiars característiques (format del paper, etiquetes, etc.) es conserven a part de l'herbari general. Entre aquestes col·leccions destaca la del botànic J. Planellas (1820-1888), professor de Botànica de la Univ. de Barcelona entre 1868 i 1888. Una altra col·lecció important és la del farmacèutic J. Teixidor (1838-1885), que també va treballar com a professor auxiliar a la Facultat de Farmàcia de la Univ. de Barcelona. També incloem en aquesta secció els plecs que P. Font Quer (1888-1964) recol·lectà durant els seus viatges al Marroc, entre els anys 1927 i 1930.

Català