Herbari general

                      Imatges de plecs de l'herbari general que s'han digitalitzat per raons diverses, generalment relacionades amb les consultes que es fan a l'herbari. Inicialment només hem publicat imatges de la col·lecció d'algues i de Cormòfits.

Cormòfits (101)
Algues (47)
Català