Preparacions microscòpiques

     Els estudis basats en mostres d'herbari sovint requereixen l'observació microscòpica de les mostres, la qual cosa implica la creació de preparacions microscòpiques. Posteriorment, aquestes preparacions es tracten adequadament per a la seva conservació i estudi futur. Al CeDocBiV freqüentment es conserven amb la indicació del número del plec d'herbari d'on s'han extret. Destaquem les següents unitats.

            - Grans de pol·len

            El volum més gran de mostres correspon a les més de 500 preparacions de M. Asunción Suárez Cervera associades a la col·lecció de fotografies al microscopi electrònic. També inclou una col·lecció de grans de pol·len obtinguts de mostres del nostre herbari per Santiago Riera Mora i el seu equip del departament d’Història i Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història de la UB.

            - Algues microscòpiques

            Mostres preparades principalment per Mariona Hernández Mariné d’algues microscòpiques d’aigua dolça (unes 600 preparacions).

            - Micromicets paràsits

            Preparacions obtingudes de l’herbari de Taurino Mariano Losa España (1893-1966), realitzades per Francisco Pando del “Real Jardín Botánico de Madrid” (24 preparacions)

 

 

Sense definir