Fruits i Llavors

Nom científic Famíliaordenació descendent Long. fruit Long llavor Fruit Llavor
Coronilla minima L. subsp. minima FABACEAE - 2,48 + 0,34 mm
Trifolium alpinum L. FABACEAE 12 + 0,71 mm 2,66 + 0,17 mm
Lens nigricans (Bieb.) Godron FABACEAE 8,52 + 0,41 mm 2,94 + 0,35 mm

Pàgines