Mirrors Project a importants fòrums acadèmics durant l'estiu de 2016

Anna Morero Beltrán, Projecte Coordinadora d'Miralls, ha participat en diversos fòrums acadèmics durant els mesos de juny i juliol de 2016 donant a conèixer el projecte I + D "Maternitat subrogada: transformacions familiars a l'Espanya del segle XXI" (CSO2014 55556P). Amb aquest projecte d'investigació pretenem fer una aproximació sociològica a la gestació subrogada a l'Estat espanyol, utilitzant per a la seva anàlisi les principals eines conceptuals i teòriques desenvolupades fins al moment. Les dues cites han suposat espais del màxim nivell acadèmic en els quals hem pogut contextualitzar el fenomen, alimentar la reflexió teòrico-metodològic i difondre els primers avanços de la investigació, principalment l'enquesta en línia que estem a punt de llançar.

en concret, al XII Congrés espanyol de Sociologia celebrat a Gijón els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol, la nostra companya ha estat compartint el nostre treball en el grup de Sociologia de la Família amb una comunicació titulada gestació subrogada: transformacions familiars a l'Estat espanyol. adjuntem, a continuació, el resum de la comunicació presentada:

“La gestació subrogada és una forma cada vegada més comú per accedir a la maternitat i la paternitat a l'Estat espanyol, segons algunes fonts durant l'any 2014 al voltant de 1400 nenes i nens van néixer a través de la gestació subrogada en països tan diversos com els EUA, Rússia, Canadà o Mèxic, d'acord amb aquestes dades el 85% de les mares i pares d'intenció eren heterosexuals mentre que el 15% són homosexuals, malgrat això poc es coneix sobre aquestes famílies.

El Grup Interuniversitari Copolis "Benestar, Comunitat i Control Social”, està desenvolupant el projecte I + D "Maternitat subrogada: transformacions familiars a l'Espanya del segle XXI " (CSO2014 55556P) que té com a finalitat aprofundir en el coneixement sobre les famílies que utilitzen aquesta tècnica de reproducció assistida i l'impacte social que aquestes famílies tenen en el context de la diversitat actual. La fase inicial del projecte ha consistit en el disseny d'una Enquesta sobre Subrogació Materna i Diversitat Familiar (ESUDIF) a famílies constituïdes a través de la gestació subrogada a l'Estat espanyol, en aquesta comunicació presentarem els factors clau de l'enquesta i el seu disseny”

D'altra banda, al 3III Fòrum d'ISA de Sociologia, celebrat a Viena (Àustria) entre els dies 10 i 14 de juliol de 2016, la nostra companya ha presentat a la Roundtable 2: Qüestions de gènere en la Comunicació titulada La Globus Subrogació gestacional a Espanya: Les transformacions dels pares al segle XXI a Espanya. Adjuntem l'abstract de la comunicació.

“subrogació gestacional és una forma cada vegada més per accedir a la maternitat i la paternitat. En aquest treball s'aprofundeix, des d'un enfocament feminista, sobre les qüestions que planteja la maternitat de lloguer prop de dos conceptes clau de la societat occidental: maternitat i la família.
Primer, subrogació gestacional desafia el concepte de “maternitat” com socialment s'ha construït i acceptat, ja que separa les funcions de la maternitat gestacional, la maternitat social i la maternitat genètica. A més, es planteja un desafiament als ideals heteronormatives existents sobre la maternitat la forma en què tradicionalment s'ha entès. el substitut, rebutja la maternitat socials, deixant la cura del nadó a una altra persona, per tant, rebutja els ideals que col·loquen a les dones com a cuidadores primàries (amic, 2010).
en segon lloc, mares de lloguer, a més, que la família es converteix en una construcció social i no un producte natural. A través de la subrogació, la família passa a ser creat a través del mercat, Ja no és una qüestió de destinació, sinó esdevenir una opció.
finalment, encara que la llei espanyola de reproducció humana assistida no permet la subrogació, des de fa més de vint anys enrere espanyols han estat creant les famílies a través d'ell. Aquest document també donarà algunes sortides per la situació general de la maternitat de lloguer a Espanya i les seves implicacions. Aquest document és part d'un projecte d'investigació + D I (CSO201455556P) que ocupa la primera enquesta sobre el tema, Es presentaran dades primàries d'aquesta enquesta sobre el perfil sociodemogràfic de les famílies creades a través de la maternitat de lloguer, així com sobre la seva experiència”.