Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Vilà, R., Aneas, A. i Rajadell, N. 2015 Article de revista La evaluación de competencias del alumnado en las Prácticas Externas. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 196 (8), 226-232 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Adillon, R., Bartual, M.T., Daza, L., Garcia, X., Simó, M., Torra, S., Turmó, J. 2015 Contribució a congrés Gender, labour market and higher education in Catalonia (Spain). Some trends in engineering. 4th International Conference on Education. Sant Petesburg, 30-31 maig de 2015. Elsevier Procedia Social and Behavioral Sciencies (ISNN: 1877-0428) Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Vilà, R., Burguet, M., Aneas, A., Rajadell, N., Noguera, E. i Millan, D. 2014 Article de revista El Pràcticum al Grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona: el mapa de la professió, la pràctica simulada i la immersió en una organització. REIRE, Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 7 (1), 93-112 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Adillon, R., Bartual, M.T., Daza, L., Garcia, X., Simó, M., Torra, S., Turmó, J. 2015 Contribució a congrés Inserción laboral de los graduados universitarios. Notas sobre diferencias de género. V Congreso estatal de Economía Feminista. Vic, 2-3 juliol 2015 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Martínez, S., Rajadell, N., Aneas, A., Graell, M., Noguera, E. i Vilà, R. 2016 Article de revista Repensar la profesión desde la formación y la práctica: Las Prácticas Externas de Pedagogía. RIDU: Revista d'Innovació Docent Universitària, nº 8, 98-108 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Adillon, R., Bartual, M.T., Daza, L., Garcia, X., Simó, M., Torra, S., Turmó, J. 2015 Contribució a congrés La inserción laboral de los titulados de las áreas de Economía y Empresa en Cataluña. 4º Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa. València, 1-2 juliol 2015 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Liliana Tolchinsky 2016 Contribució a congrés Academic Writing as a learning tool: writing to learn. 2016 College Composition and Communication Convention (CCCC). International Research Workshop. Texas, 6-9 d'abril de 2016. Competències dels estudiants Ciències Humanes i Socials REDICE-14
Adillon, R., Bartual, M.T., Daza, L., Garcia, X., Simó, M., Torra, S., Turmó, J. 2015 Contribució a congrés Gender Inequality. Contractual and Salary Differences among Higher Education Graduates. ICERI 2015 International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla, 16-18 novembre 2015. Proceedings ISBN: 978-84-608-2657-6, pp. 6537-6545 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Bartual Figueras, M.T. y Turmo Garuz, J. 2016 Article de revista Educación superior y empleabilidad. Aspectos valorativos de la demanda de graduados en economía y empresa. Revista Complutense de Educación. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14
Bartual Figueras, M.T., Turmo Garuz, J., Adillon Boladeres, R.J., García Marimón, X., Simò Solsona, M. 2016 Article de revista Les competencies professionals dels titulats universitaris d'ADE: valoració de les necessitats formatives. Revista d'Innovació Docent Universitària (RIDU). Núm 8, pp. 44-55 Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències Jurídiques i Econòmiques REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments