Recursos de suport a la recerca

Productes científics Grups REDICE : 

Productes científics dels Grups REDICE seleccionats en les convocatòries d'ajuts a la recerca en docència universitària REDICE des de 2006

Autors/es Any publicació Tipus de producció Dades de la publicació Temàtica Àrea de coneixement Convocatòria
Bozu, Z. y Orozco, S. 2015 Contribució a congrés ¿Qué perfil de maestro desarrolla el Plan de Estudios del Grado de Educación Primaria en la Universidad de Barcelona? Análisis de sus competencias transversales y específicas. 1er Congreso Internacional de Educación y Cooperación al Desarrollo. Córdoba, 2015. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Castells, N., Cuevas, I., Nadal, E., Minguela, M., Lordán, E., Miras, M. i Gómez, I. 2015 Contribució a congrés Què diuen els estudiants universitaris sobre l'avaluació de les activitats que comporten llegir i escriure per aprendre? Hi ha diferències en funció de l'àmbit on estudien? V Congreso Internacional UNIVEST2015. Girona, 9-10 juliol 2015. Recuperat de http://www.udg.edu/Portals/9/Publicacions/electroniques/Univest.pdf Competències dels estudiants Ciències de la Salut REDICE-14
Farrera, J.A., Nicolás, E., Corbella, M., Angurell, I., García, J., Esplugas, S. y Gargallo, R. 2015 Contribució a congrés Analysis of the basic competences in the framework of the course on Fundamental Chemistry at the University of Barcelona. EDULEARN 2015. Barcelona, 4-6 juliol 2015. Proceedings nº 885, pp. 3218-3227. Competències dels estudiants Ciències Experimentals i Matemàtiques REDICE-14
Jarauta, B., Colén, M. y Arànega, S. 2015 Contribució a congrés Teacher identity construction. A case study at the University of Barcelona. ICERI 2015 International Conference of Education, Research and Innovation. Sevilla, 16-18 novembre 2015. Proceedings ISBN: 978-84-608-2657-6, pp. 7809-7812. Relació entre l'ensenyament universitari i el món laboral Ciències de l'Educació REDICE-14
Aneas, A. y Vilà, R. 2015 Contribució a congrés Assessment of cross-cultural interprofessional collaborative practice collaborative skills for digital world in the SIETAR. International Congres SIETAR Europa Congress 2015. Valencia, 21-23 Mayo de 2015. Recuperat de http://www.sietareu.org/images/stories/congress2015/Congress_Academic_Publication_2015.pdf, pp 129-137 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Barrera-Cormines, A., Ion, G., Castro-Ceacero, D., Tomàs-Folch, M., Duran-Bellonch i M. Del M. 2015 Contribució a congrés Analysing Peer-Feedback in Teaching and Learning in Higher Education: An Exploratory Study in Educational Sciences. ECER Education and Transition. Budapest, Setembre 2015 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Aneas, A., Reguant, M. y Rodríguez, M.L. 2015 Contribució a congrés Evaluación de los resultados de aprendizaje. El caso del prácticum del grado de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa AIDIPE. Cádiz, 24-26 Junio 2015. Recuperado de http://aidipe2015.aidipe.org/ Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Barrera-Cormines, A., Ion, G., Castro-Ceacero, D., Tomàs-Folch, M., Duran-Bellonch i M. Del M. 2015 Contribució a congrés Formative Assessment through Peer-Feedback in Graduate Studies in the Education Sciences. 22th International Conference on Learning. Madrid, 9-11 juliol 2015 Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Aneas, A. y Vilà, R. 2015 Contribució a congrés ¿Hay cambios en la percepción que tiene el alumnado sobre su competencia tras haber desarrollado su Prácticum? XVIII Congreso Internacional de Investigación Educativa AIDIPE. Cádiz, 24-26 Junio 2015. Recuperado de http://aidipe2015.aidipe.org/ Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14
Barrios, C., Tierno, J.M. y Camarero, M. 2015 Contribució a congrés Evaluación formativa mediante feedback-feedforward en una experiencia universitaria de Aprendizaje-Servicio. IX Congreso Internacional de Evaluación Formativa y Compartida en docencia Infantil, Primaria, Secundaria y Universitaria. Santander, 17-19 septiembre 2015. Competències dels estudiants Ciències de l'Educació REDICE-14

Pàgines

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació