Agents d’acollida. Ciutadania i interculturalitat

Descripció

Curs orientat a proporcionar recursos i eines professionalitzadores a aquelles persones interessades a adquirir els coneixements propis dels agents d’acollida de persones immigrades.

 Objectius

 Donar eines, informació i formació per engegar les sessions d’acolliment previstes per la Llei d’acollida.

 Continguts i calendari

Data Horari Temari Formació
10/10/13 16-18 h

Camp ocupacional del tècnics superiors en integració social:
    - Ocupacions en l’àmbit educatiu
    - Ocupacions en l’àmbit social

Pilar Nus

18-20 h

Immigració i societat. Fluxos migratoris, mercat laboral, estat del benestar, polítiques migratòries

Jesús Gómez

17/10/13 16-20 h

Marc legal:
La Llei d’estrangeria

Laia Costa
24/10/13 16-20 h

Marc jurídic de l’acollida: Estatut d’autonomia, Pacte nacional per la immigració, Llei d’acollida i Reglament de la llei d’acollida
Concepte i metodologia de l’acollida. La figura de l’agent d’acollida. Experiències locals I

Gustavo de Miguel
31/10/1 16-20 h

Models de serveis d’acollida
Experiència del Servei d’Acollida de l’Ajuntament de l’Hospitalet (Unitat de Convivència i Civisme)

Hugo Marzà
7/11/13 16-20 h

Polítiques locals d’acollida i acomodació. Gestió del padró, accés als serveis municipals, regulació de centres de culte religiós, informes d’arrelament i integració social, participació ciutadana

Jesús Gómez

Metodologia

Sessions teòriques amb dinàmiques participatives orientades a proporcionar totes les eines i orientacions necessàries al professorat.
 
Formació

 
Pilar Nus, assessora tècnica docent del Servei d'Ordenació de la Formació Professional Inicial.
Jesús Gómez, Laia Costa, Gustavo de Miguel i Hugo Marzà,  professionals de l’àmbit de la cohesió social  i col·laboradors de l’associació sociocultural La Formiga.

Destinataris

Professorat de la família professional Serveis a la comunitat, especialment els que imparteixen el cicle d’Integració social

Hores

20

Places

30

 Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Preu

Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Per Internet

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments