Biodansa. Aplicació a l’entorn educatiu

Què és la biodansa?

La biodansa és una pràctica que utilitza com a eines el moviment, la música i la inducció a la vivència. Proposa un camí cap a l’autoconeixement i el desenvolupament personal.

La pràctica de la biodansa afavoreix la creació d’un àmbit adient perquè les persones descobreixin, expressin i desenvolupin els seus potencials, gestionin les seves emocions i afavoreixin l’alegria i el plaer de viure.

Justificació

La biodansa en el món dels docents és important tant per a ells mateixos com a professionals, com per a l’aplicació d’algunes dinàmiques amb el seu alumnat. En general, actua, entre d’altres, en els següents aspectes de la persona:

 • Ajuda a la prevenció i disminució de l’estrès.
 • Exerceix de suport per superar depressions.
 • Estimula l’energia vital.
 • Millora l’autoestima i la identitat.
 • Cultiva l’afectivitat i les relacions humanes.
 • Ajuda a desenvolupar habilitats per a la vida.
 • Provoca una alta motivació cap al canvi.
 • Convida a la construcció d’estils de vida saludables.

La pràctica de la biodansa en qualsevol grup, ja sigui un claustre, un grup classe, etc., fa créixer els components d’aquest grup i tot el grup com a tal, de manera que en millora les relacions, l’afectivitat, la disposició per a l’aprenentatge, l’empatia, l’escolta activa...

Objectius del curs

 • Conèixer la biodansa des de la vivència.
 • Experimentar amb la biodansa com a eina de creixement personal i de grup.
 • Identificar la vivència pròpia en una sessió de biodansa.
 • Ser conscients de les possibles aplicacions de la biodansa, tant en l’alumnat com en el professorat.

Continguts del curs

Definició de biodansa

 • Característiques d’una sessió de biodansa
 • Rolando Toro, el creador de la biodansa
 • El concepte de vivència. Característiques de la vivència. Vivència i aprenentatge
 • Les 5 línies de vivència: vitalitat, sexualitat, creativitat, afectivitat i transcendència
 • El principi biocèntric
 • El model teòric de la biodansa
 • La biodansa aplicada als professionals de l’educació
 • La biodansa aplicada a l’alumnat
 • Experiències amb biodansa a l’educació

Metodologia de treball

Totes les sessions tenen dues parts:

1a part (1,5 h aprox.): sessió vivencial de biodansa.
2a part (1 h aprox.): aspectes teòrics de la biodansa i la seva aplicació a l’entorn educatiu (o educatiu i sociosanitari). Aquesta part es farà a partir d’exposicions, debats en petit i gran grup i dinàmiques cooperatives.

Formació

Maite Garcia i Pausas. Mestra, pedagoga terapeuta i facilitadora de biodansa. Professora d’E. Secundària i Cicles Formatius.

Destinataris

Activitat de formació adreçada al professorat de primària, secundària i cicles formatius

 

 

Places

 

24

Calendari i horari

Del 12 de febrer al 2 d’abril

Dimecres de 18.00 a 20.30 h

Periodicitat

Setmanal (8 sessions de 2,5 h)

Hores

30 h (20 h presencials + 10 de treball personal)

Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet.
Edifici de Calderes. Aula SOL

Període d’inscripció

Del 13 de gener al 5 de febrer

Preu

70 €

Inscripció

Per Internet:  www.ub.edu/ice

Informació

www.ub.edu/ice

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments