Grup ApSUB

Grup de treball: 

Grup ApSUB

Coordinadors/es: 

Grup Promotor(Conxita Amat, M. Antònia Buenaventura, Mercè Costa, Anna Escofet, Mireia Esparza, Eulàlia Grau, Antonio Madrid, Àngels Massip, Victòria Morín, M.Cristina Poblet, Joan Miquel Porquer, Violeta Quiroga, Mònica Rius, Laura Rubio i Antoni Vallès)

Adreça del grup de treball: 

Institut de Ciències de l’Educació. Pg. Vall d’Hebron 171

Correus electrònics de contacte : 

apsub@ub.edu

Pàgina web : 

http://www.ub.edu/grupapsub/

Àmbit temàtic: 

aprenentatge servei

Descripció del treball : 

El Grup ApS(UB) és un grup de treball de l’ICE format per tot el professorat de la UB que incorpora l’aprenentatge servei en les seves activitats docents i/o de recerca i que ha manifestat interès en formar-ne part.

Els objectius del grup són:

 • Desenvolupar projectes d’ApS a la Universitat de Barcelona, tant en les diferents facultats com a nivell interdisciplinar
 • Consolidar pràctiques de millora i innovació docent mitjançant l’ApS
 • Difondre l’ApS tant a nivell intern com extern
 • Desenvolupar recerques sobre les pràctiques docents i d’aprenentatge realitzades
 • Estudiar els processos de transformació i millora social en què es participa
 • Vetllar perquè l’ApS sigui reconegut com a pràctica docent i d’aprenentatge en l’àmbit academicodocent

El grup es reuneix periòdicament, dos cops cada curs, per tal plantejar-se uns objectius comuns i fer una valoració i reflexió del desenvolupament dels projectes realitzats. Una d’aquestes trobades es fa coincidir amb una jornada anual d’aprenentatge servei a la Universitat de Barcelona per a visibilitzar els projectes i aprofundir en alguns dels aspectes clau de la metodologia.

Línies de treball: 

 1. Establir les línies de treball per a la promoció i consolidació de l’aprenentatge servei a partir de les propostes consensuades en el grup de treball ApS(UB)
 2. Coordinar els projectes transversals -com el projecte Compartir Idees-
 3. Representar el grup ApS(UB) a nivell institucional
 4. Difondre i donar a conèixer l’ApS com una pràctica d’innovació docent i de responsabilitat social a cada centre.
 5. Promoure el desenvolupament de projectes d’ApS a cada centre, aportant propostes o idees, col·laborant amb el vincle amb les entitats, confeccionant materials o recursos, etc...
 6. Vetllar per la màxima qualitat dels projectes d’ApS
 7. Establir espais d’intercanvi i reflexió sobre les experiències d’ApS en l’àrea de coneixement pròpia de la facultat

Paraules clau : 

aprenentatge servei, universitat, compromís cívic

Documents i publicacions: 

Puig, J. M.; Palos, J.; Martín, X.; Rubio, L.; Escofet, A.; Freixa, M. (2016) Aprendizaje servicio e innovación en la universidad a Santos Rego, M.A. (Ed.) Sociedad del conocimiento. Aprendizaje e Innovación en la Universidad. Madrid: Biblioteca Nueva.

Escofet, A.; Puig, J.; Rubio, L. (2015). Hacia la institucionalización del ApS en la universidad: la experiencia de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona a Herrero, M. A. y Tapia, M. N. (Comp.) (2015). Actas de la III Jornada de Investigadores sobre Aprendizaje Servicio. Buenos Aires, CLAYSS

Rubio, L.; Puig, J.M.; Martin, X.; Palos, J. Analizar, repensar y mejorar los proyectos: una rúbrica para la autoevaluación de experiencias de aprendizaje servicio. Profesorado: Revista de Currículum y Formación del Profesorado. 19, pp.11-126 (España): 2015

Rubio, L; Moliner, L. y Francisco, A. (coord.). (2014). Construyendo ciudadanía crítica y activa. Experiencias sobre Aprendizaje Servicio en las Universidades del Estado Español. Barcelona: Icaria.

Rubio, L.; Prats, E.; Gómez, L. (coord.).(2013). Universidad y sociedad. Experiencias de aprendizaje servicio en la universidad. (España): Publicaciones del ICE de la Universitat de Barcelona.

 

Integrants del grup : 

Mar Redondo, Jose Antonio Asensio, Joan Miquel Porquer, Eulàlia Grau, Rosa Povedano, Teresa Valverde Gefaell, Ernest Narcis Perera Duran, Enric Teixidó Simó, Guillermo Ginés Grasso Galera, Juan José Pacheco Puig, Jaume Ros Vallverdú, Pep Mata Benedicto, Alaitz Sasiain Camarero-Núñez, Ascen García García, Carles Mauricio Falgueras (Belles Arts). Bàrbara Àrias, Mireia Esparza, Esther Esteban, Mar Fatjó-Vilas, Marta Goula, Araceli Rosa, Mar Grasa, Gemma Navarro, Núria Flor, Humbert Salvador, David Bueno (Biologia). Elisabet Playà (Ciències de la Terra). Antonio Madrid, Míriam Anderson, Àlex Peñalver, David Bondia, Núria Pumar, Antonio Giménez (Dret). Roc Padró, Mercè Costa, Antonia Collado, Anna Escobedo, Josep Lluís Condom,M. Àngels Pons, Fco. Javier Sarrasí, Cristina Poblet (Economia i Empresa). Laura Rubio, Anna Escofet, Josep Puig, Miquel Martínez , Rafel Bisquerra, Ruth Vilà, Elena Noguera, Berta Palou, Merche Rios, Xus Martín, Amèlia Tey (Educació). Ferran Cortès, M Antònia Buenaventura, Violeta Quiroga, Núria Prat (Educació. Treball Social). Conxita Amat, Marian March, María Rubio , Mª Angels Vía , Montserrat Iracheta, Montserrat Illan, Andreu Farran , Xavier Torrado (Farmàcia i Ciències de l’Alimentació). Mònica Rius , Àngels Massip, Josefina Carreras, Emili Boix , Albert Soler , Josep Solervicens, Josep M. Domingo, Chus Lama (Filologia). Ma Àngels Alió (Geografia i Història). Maria Laura Cuffi Cheliz, Jordi Delas Amat, Itziar De Lecuona Ramirez, Antoni Valles Segales, Anna Maria Vilella Morato (Medicina i Ciències de la Salut. Medicina). Ana Belen Fernández, Elena Maestre, José Antonio Sarria, Dolors Rodríguez, Montse Suriñach, Sergi Piñar, Isabel Sánchez, Maria Honrubia, Amparo del Pino (Medicina i Ciències de la Salut. Infermeria). Pilar Modamio, Cecilia Fernández i Eduardo L. Mariño (Farmàcia i Ciències de l’Alimentació).

Nivell educatiu: 

Universitat

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments