Inclusió

Grup de treball: 

La importància de la formació permanent dels docents per avançar en la personalització de l'aprenentatge dins d'un model inclusiu. Investigació-acció. @inclusio_ice_ub

Coordinadors/es: 

Mar Aldámiz-Echevarria i Francesc Mena

Adreça del grup de treball: 

ICE UB. Campus Mundet. Edifici Migdia I. 1r pis. Passeig de la Vall d'Hebron, 171

Telèfon: 

934035188

Correus electrònics de contacte : 

aldamiz-echevarria@ub.edu

Àmbit temàtic: 

Inclusió educativa

Descripció del treball : 

Professionals d’orientació educativa, d’assessorament psicopedagògic (Psicopedagogs i Fisioterapeuta), mestre de SIEI i professionals de l’àmbit universitari reflexionen sobre la pràctica docent, identifiquen tant pràctiques educatives reeixides que siguin inclusives com estudien quins aspectes li fan falta al docent d’avui en dia, per a poder donar una millor resposta educativa a tots els seus alumnes, què els hi falta saber?. Hi haurà una part de reflexió sobre la pràctica docent, com també una cerca bibliogràfica relativa als temes que ens ocupen. 

Línies de treball: 

1. Concretar quina hauria de ser la formació permanent que necessiten els docents avui en dia per poder incloure en la seva aula a tots els seus alumnes.

2.Observatori de detecció i divulgació de pràctiques inclusives reeixides:

. Reflexionar per identificar els aspectes per fer una veritable pràctica inclusiva.

. Divulgació a través de l’organització d’activitats formatives a docents, jornades, publicació d’articles i/o divulgant a través de les xarxes socials.

3.Reflexió de la pràctica assessora I / o docent, per destriar o identificar els elements o les millores a fer.

Paraules clau : 

Educació inclusiva, suport educatiu, Interacció.

Integrants del grup : 

Mar Aldámiz-Echevarría, Júlia Aloy, Rosana Azol, Mercè Gil, Mireia Hugas,Francesc Mena i Rosa Ma. Tolós.

Nivell educatiu: 

Internivells

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments