La construcció dels resultats d’aprenentatge a l’aula. Professorat de cicles formatius

Descripció

Activitat teòrica i pràctica adreçada a facilitar la planificació, el desenvolupament i l’avaluació dels resultats d’aprenentatge a l’aula.

Continguts

 • Els resultats d’aprenentatge des de la perspectiva de l’administració educativa
 • Els criteris d’avaluació com a concreció dels resultats d’aprenentatge: coneixements o competències?
 • Les competències professionals i les competències escolars
 • L’apropiació dels criteris d’avaluació per part del professorat
 • La contextualització dels criteris d’avaluació a partir d’un model de formació de competències laborals
 • La contextualització dels criteris d’avaluació a partir d’un model de capacitats clau
 • La contextualització dels criteris d’avaluació a partir d’un model escolar
 • El disseny de les activitats d’ensenyament-aprenentatge i dels instruments d’avaluació tenint com a referència els resultats d’aprenentatge
 • El disseny dels criteris de qualificació prenent com a base els criteris d’avaluació
 • La comunicació de la planificació establerta a l’alumnat
 • L’apropiació dels criteris d’avaluació per part de l’alumnat
 • La construcció de significat per al terme resultat d’aprenentatge a l’aula.
 • Observacions: els participants hauran de portar el currículum d’un mòdul i/o la programació i altres materials disponibles.

Formació

Antònia Via

Destinataris

Professorat de cicles formatius que imparteixi docència en cicles LOE

Calendari i horari

16, 23 i 30 d’octubre; 6 i 13 de novembre de 2013, de 16 a 19 h

Hores

20 (15 hores presencials + 5 hores de treball personal)

Places

25

Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Migdia, aula 1205.

Preu

Curs subvencionat i gratuït.

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 30 de setembre al 14 d’octubre

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el “Programa de millora de la qualitat en formació professional”, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments