La docència orientada a l’aprenentatge i la reflexivitat

Grup de treball: 

La docència orientada a l’aprenentatge i la reflexivitat.

Coordinadors/es: 

Marta Sabariego Puig

Adreça del grup de treball: 

Departament MIDE. Facultat d’Educació de la UB. Passeig de la Vall d'Hebron, 171. Edifici de Llevant, 2ª Planta. 08035 Barcelona

Correus electrònics de contacte : 

msabariego@ub.edu

Àmbit temàtic: 

La docència a l’educació superior, des d’un treball interdisciplinari (els integrants del grup imparteixen docència a quatre graus diferents – Educació social, Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària i Pedagogia- i a un mòdul de postgrau tr

Descripció del treball : 

El treball del grup és contribuir al coneixement metodològic necessari per la renovació i validació d’una docència orientada a millorar els aprenentatges de l’estudiantat a l’educació superior. En aquests moments s’ha finalitzat un projecte REDICE (REDICE14-1511) que permet fer contribucions rellevants pel disseny d’aquestes intervencions i experiències d’aprenentatge a través de metodologies de caràcter narratiu i (auto)biogràfic basades en el pensament reflexiu i en la presa de consciència. Per tant, el treball previst és avançar en la difusió i la transferència d’aquestes pràctiques i estratègies instrumentalitzades per la narrativa, així com generar més coneixement al voltant dels processos d’aprenentatge que desenvolupen els estudiants per oferir millores, tant en la proposta curricular com en l’activitat docent organitzada i estructurada a aquest efecte.

Línies de treball: 

Recerca en docència universitària
Innovació docent
Docència universitària
Desenvolupament i avaluació de competències de l’alumnat
Metodologies d’avaluació continuada
Gestió i coordinació del professorat per a la docència.

Paraules clau : 

Recerca formativa, mètodes pel desenvolupament competencial, competències transversals, aprenentatge orientat a projectes, educació superior; aprenentatge reflexiu; metodologies de caràcter narratiu i (auto)biogràfic.

Documents i publicacions: 

Els membres del grup han participat en varis projectes finançats d’innovació i recerca sobre docència universitària; compten amb diferents publicacions sobre innovació docent i recerca en docència universitària i han fet nombrosos aportacions a Congressos i Simposia centrades en les línies de treball indicades anteriorment.

Integrants del grup : 

Rubén Anglès Regós, Ana Belén Cano Hila, Laia Encinar Prat, Montse Freixa Niella, Inés Massot Lafon, José Manuel Moral Ferrer, Antoni Navío Gámez, Carme Ruiz Bueno, Antonio Ruiz Bueno, Marta Sabariego Puig, Angelina Sánchez Martí, Mª Pau Sandín Esteban i Anna Velasco Martínez

Nivell educatiu: 

Universitat

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments