Learning Analytics Campus Virtual UB

Grup de treball: 

Learning Analytics Campus Virtual

Coordinadors/es: 

Teresa Pagès, Carina Rey, Antonio Piedras, Mirea Casas, Enrique Blasco

Adreça del grup de treball: 

ICE, Secció d’Universitat. Campus Mundet, Passeig Vall d’Hebrón 171

Telèfon: 

934035173

Correus electrònics de contacte : 

Ice-universitat@ub.edu; tpages@ub.edu

Pàgina web : 

https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=35370

Àmbit temàtic: 

Tecnologia aplicada a la docència universitària

Descripció del treball : 

Recollida i anàlisi de dades dels cursos de Moodle, lligats a recursos de treball en grup i col·laboratiu.

Impulsar accions de millora de l’aprenentatge a partir de la retroacció personalitzada i creuament de dades sobre el comportament de l’alumnat.

Cada grup de professors, en funció de les analítiques que es vulguin realitzar, escolliran les eines més adients, recollirà i creuarà les dades de les seves assignatures per obtenir indicadors de cada una d’elles.

L'ATIC implementarà la solució necessària per poder analitzar les dades de Moodle, el CRAI donarà suport al professorat implicat i des de l’ICE amb la Comissionada es coordinaran les diferents actuacions a dur a terme

Línies de treball: 

  • Anàlisis aprenentatge estudiants a partir de l’ús d’eines Moodle lligades a treball col·laboratiu
  • Propostes automatització seguiment individual i global aprenentatge i retroacció
  • Eines a analitzar: Fòrum, Glossari, Qüestionaris,  Taller, Lliçó, Tasca

Paraules clau : 

Learning Analyitics; Anàlisis de dades (Big data); Treball col·laboratiu; Aprenentatge actiu.

Integrants del grup : 

Teresa Pagès Costas (ICE, Facultat de Biologia), Carina Rey Martín (Comissionada Sistemes Inform. i Document., Fac. Bibliotec. i Comun.), Antonio Piedras Morente (ATIC), Yolanda Ordóñez Rufat (ATIC), Mónica Mato Ferré (ICE ), Mirea Casas Escribano (CRAI), Enrique Blasco Avellanas (CRAI), Jordi Sancho Salido (Facultat d’Educació), Elena Cano García (Facultat d’Educació), Laura Pons Segui (Facultat d’Educació), Albert Caminal de Mingo (Facultat d’Educació), Manuel Puigcerver Olivan (Facultat d’Educació), Joan Tomàs Pujolà Font (Facultat d’Educació), Vicenta González Argüello (Facultat d’Educació), Jaume Fenández Borrás (Facultat Facultat de Biologia), Teresa Carbonell Camós (Facultat Facultat de Biologia), Josefina Blasco Mínguez (Facultat Facultat de Biologia), Esteban Vegas Lozano (Facultat Facultat de Biologia), Miquel Calvo Llorca (Facultat Facultat de Biologia), Mariona Grane Oró (Facultat de Biblioteconomia i Comunicació), Maribel Peró Cebollero (Facultat de Psicologia)

Nivell educatiu: 

Universitat

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments