Primeres Jornades d’Intervenció Educativa: «Altes capacitats: marc d’equitat»

2 i 23 de novembre de 2013
Campus de Mundet. Universitat de Barcelona

Presentació de les Jornades

En aquestes Jornades volem oferir al professorat dels diferents nivells (infantil, primària, secundària i formació professional) un marc per a la reflexió i una sèrie de propostes concretes per poder atendre l’alumnat d’altes capacitats (AC) en un context d’educació inclusiva. En concret, es facilitarà el debat i les propostes per:

a) detectar a l’aula l’alumnat d’AC i conèixer els seus trets personals i el seu sistema d’aprenentatge per poder establir un itinerari personalitzat; fer-ne un seguiment proactiu dins de la tutoria individual;

b) liderar l’aprenentatge a l’aula i aplicar una intervenció que generi propostes de cohesió de grup respectant el procés de desenvolupament individual i del grup-classe;

c) ajudar els equips directius a buscar eines de comunicació i de treball cooperatiu entre les diferents estructures internes i externes del centre;

d) donar pistes i fer propostes per a la formació del professorat per atendre l’alumnat d’AC, tant en la formació inicial com en la permanent;

e) atendre les famílies, donar-los suport i animar-les a viure en positiu el fet que els seus fills o filles tinguin AC. 

Programa

Divendres 22 de novembre

16.00 h Recepció i lliurament de material, i presentació del curs
16.30 h Inauguració de les Jornades
17.00 h Ponència a càrrec de Nélida Zaitegui de Miguel, mestra i pedagoga, vicepresidenta de CONVIVES, membre de l’Observatori Estatal de Convivència Escolar i del Consell d’Innovació Social d’Innobasque:

 «Gestionar el aula y el centro con una filosofía inclusiva»
Moderador: Joan Badia, professor de llengua i literatura de secundària. Coordinador de Recerca en Altes Capacitats. Intervenció Educativa: Escola Inclusiva. ICE de la UB

19 h Descans
19.30 h «La veu dels protagonistes». Què pensen i com es veuen els alumnes d’AC?
20.00 h Fi de la sessió

Dissabte 23 de novembre

9.00 h Marc teòric, a càrrec de Gemma Vilaseca i Rosa M. Vela, de coordinadores de Recerca en Altes Capacitats. Intervenció Educativa: Escola Inclusiva. ICE de la UB
10.15 h Espais de treball (1) a càrrec de membres del grup GAC

  • Identifiquem a l’aula els i les alumnes d’AC? Obrim els ulls!
  • Tenim eines i recursos per treballar a l’aula amb els i les alumnes d’AC? Posem-nos-hi!
  • L’organització i la gestió del centre afavoreix l’atenció dels i les alumnes d’AC? Canviem esquemes!
  • Com atenem les famílies? Eduquem entre tots!

11.45 h Descans

12.15 h Espais de treball (2) a càrrec dels membres del grup GAC

  • Identifiquem a l’aula els i les alumnes d’AC? Obrim els ulls!
  • Tenim eines i recursos per treballar a l’aula amb els i les alumnes d’AC? Posem-nos-hi!
  • L’organització i la gestió del centre afavoreix l’atenció dels i les alumnes d’AC? Canviem esquemes!
  • Com atenem les famílies? Eduquem entre tots!

13.45 h Posada en comú dels diferents grups de treball
Moderadora: Mercè Berengueres, inspectora i membre del GAC

14.45 h Conclusions de les Jornades i cloenda

Inscripció

De l’1 d’octubre al 14 de novembre de 2013

Per Internet: http://www.ub.edu/ice/

Avís: els espais de treball del dissabte són simultanis. Cada espai té les places limitades. En el moment de formalitzar la matrícula, cal que us inscriviu als espais que us interessin.

Quota d’inscripció

Inscripció ordinària ........................................... 45 €

Inscripció reduïda (*) ........................................ 35 €

 (*) Estudiants universitaris i aturats (caldrà acreditar-ho); exalumnes del cursos de formació de formadors en altes capacitats organitzats per l’ICE de la UB i  professorat de la Universitat de Barcelona

El preu inclou els esmorzars. Places limitades.

Se certificaran 10 hores.

Informació

A/e: icecursos@ub.edu (informació sobre inscripcions i certificats) Tel.: 934 021 024
A/e: jornadesaltescapacitats@gmail.com (informació general)

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Organitza

Grup Altes Capacitats (GAC)                                 
ICE de la Universitat de Barcelona

 

Comissió organitzadora

Joan Badia
Blanca Barredo
Rosa Vela
Gema Vilaseca

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments