Comunicació i moviment espontani. L’expressió de l’organisme en l’educació (nivell 1)

Descripció

Aquesta proposta teoricopràctica cobreix un buit molt important en la formació de mestres i educadors quant a la comprensió integradora de l’estructura i la naturalesa de l’ésser humà.

Des d’aquesta comprensió podem apropar-nos d’una manera més respectuosa i adequada a les necessitats educatives de la infància i de l’adolescència. Una altra novetat d’aquesta proposta és que integra el treball d’experimentació, observació i comprensió propi de qui participa en la formació.

Objectius generals

1. Comprendre i analitzar l’observació del moviment espontani, que integra la dimensió orgànica, psíquica, física i energètica.

2. Reflexionar sobre els models socials, culturals, psicològics, afectius i motrius que s’ofereixen separadament.

3. Reconèixer el que afavoreix o el que limita la pròpia espontaneïtat i com aquesta mirada integradora ens aporta un respecte al moviment espontani dels altres en els contextos relacionals i educatius. 

Objectius específics

1. Conèixer l’estructura del moviment espontani en els éssers vius.

2. Adquirir estratègies per conèixer, recuperar i cultivar l’expressió del moviment espontani.

3. Créixer i desenvolupar la força interior o força vital que cada ésser humà té.

4. Millorar la comunicació i potenciar l’expressió pròpia de cada persona en l’educació.

Continguts

Contingut teòric

1. L’estructura del moviment espontani en els éssers vius. Recuperació del seu valor en l’educació.

2. La comunicació i potenciació de la pròpia expressió en el context de la relació i en el context educatiu.

3. La comprensió de la naturalesa humana a través de les etapes de creixement i maduració. El respecte pels processos de vida en l’educació d’avui.

Contingut pràctic

1. Presentació del coneixement seitai (naturalesa humana i vida de l’organisme): katsugen undo i yuki.

2. Estratègies per conèixer l’expressió del moviment espontani i la seva interpretació en els contextos educatius.

3. Diàleg intern entre conscient educat i conscient espontani.

4. Creixement i desenvolupament de la «força interior» o «força vital» que té cada ésser humà.

5. Pràctiques pedagògiques inspirades en el respecte al moviment espontani i al procés vital de criatures i adolescents.

Durada

80 h  (50 h presencials i 30 h de treball autònom)

Calendari i horari

Les sessions es realitzaran en 5 caps de setmana de febrer a abril. Els divendres de 18 a 21 h i els dissabtes de 10 a 14 h i de 15.30 a 18.30 h

Calendari de les sessions

Divendres 6 i dissabte 7 de febrer

Divendres 20 i dissabte 21 de febrer

Divendres 6 i dissabte 7 de març

Divendres 20 i dissabte 21 de març

Divendres 10 i dissabte 11 d’abril

Destinataris

Mestres de qualsevol etapa educativa, educadores, educadors. Professionals que tinguin cura de criatures i joves. Mares i pares amb l’interès d’aprofundir l’acompanyament als seu fills i filles.

Places

20 places

Lloc

Divendres: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar

Dissabtes: Escola Espaidó de Barcelona (C/ Sant Guillem, pral. 2a)

Formació

Magda Barneda. Mestra diplomada i formadora en Comunicació i moviment espontani.

Coordinadora: Dra. Remei Arnaus. Departament de Didàctica i Organització Educativa, Facultat de Pedagogia de la UB.

Observacions

Cal portar un recanvi de mitjons i mocador

Període d’inscripció
Del 3 de desembre de 2014 al 29 de gener de 2015

Preu

175 €

Inscripció

Per Internet:  Formulari de matrícula

Informació  i/o consultes sobre les inscripcions
A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Informació en relació amb el contingut del curs: (info@espaido.com)

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments