Tècniques de mobilització i immobilització de malalts i víctimes traumàtiques

Descripció

El curs mostrarà les tècniques i estratègies per mobilitzar els malalts en l’àmbit hospitalari i abordar una potencial víctima traumàtica, tenint en compte la seguretat tant del personal com de l’afectat.

Objectius

Utilitzar les normes d’higiene postural en les activitats diàries i laborals.
Conèixer alguns dels exercicis bàsics per protegir l’esquena.
Assolir les principals estratègies per al trasllat de malalts.
Saber com es fan els canvis posturals més freqüents.
Saber com s’han d’abordar les possibles víctimes potencialment traumàtiques.

Continguts

1
Postura correcta
Anatomia i biomecànica
Concepte de postura
Exercicis

2
Higiene postural i introducció a les transferències
Normes d’higiene tant a la feina com a les activitats de la vida diària
Iniciació a les transferències

3
Transferències
Conceptes bàsics de cada transferència
Canvis posturals

4
Víctima traumàtica
Traumatismes
Material d’immobilització i mobilització de víctimes traumàtiques en l’àmbit extrahospitalari
Pràctiques amb materials diversos: collarets cervicals, llitera de cullera, matalàs de buit, fusta espinal, corretges, immobilitzador espinal curt, fèrules  d’extremitats, llitera amb rodes i cadira de transport
Simulacions  i exercicis pràctics

Metodologia

Curs eminentment pràctic, amb un nucli teòric inicial amb dossier per a l’alumne i complementat amb presentacions i vídeos didàctics, tallers pràctics i simulacions de casos pràctics.

Destinataris:

Professorat de la Família professional de Sanitat. Tindrà preferència el professorat que no va tenir plaça en el curs de setembre i que compleixi els requisits

Formador: Sigfrido Ramos. Técnico de Protección Civil del Ayuntamiento de Badalona

Hores: 15 h

Calendari i horari: 1, 2 i 3  d’octubre, de 15 a 20 h

Lloc: Institut Moisès Broggi de Barcelona. Carrer Sant Quintí, 32-50. 08041 Barcelona

Places: 15

Requisits de certificació:

Assistir al 80 % de les hores presencials del curs i participació de les simulacions que es realitzaran durant el curs

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Informació

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Inscripció

Del 8 al 28 de setembre

Per Internet

http://aplitic.xtec.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?...

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments