Biodansa. Aplicació a l’entorn educatiu i social - II

Què és la biodansa?

La biodansa és una pràctica que utilitza com a eines el moviment, la música i la inducció a la vivència. Proposa un camí cap a l’autoconeixement i el desenvolupament personal.

La pràctica de la biodansa afavoreix la creació d’un àmbit adient perquè les persones descobreixin, expressin i desenvolupin els seus potencials, gestionin les seves emocions i afavoreixin l’alegria i el plaer de viure.

Justificació

La biodansa en l’entorn educatiu, social i sanitari és important tant per al mateix professional com per a l’aplicació d’algunes dinàmiques amb els diferents col·lectius. En general, actua, entre d’altres, en els següents aspectes de la persona:

 • Ajuda a prevenir i disminuir l’estrès.
 • Contribueix a superar depressions.
 • Estimula l’energia vital.
 • Millora l’autoestima i la identitat.
 • Cultiva l’afectivitat i les relacions humanes.
 • Afavoreix el desenvolupament d’habilitats per a la vida.
 • Provoca una alta motivació cap al canvi.
 • Convida a la construcció d’estils de vida saludables.

La pràctica de la biodansa en qualsevol grup, ja sigui un equip de professionals, un grup classe, un grup de teràpia, etc., fa créixer tant els seus components com el grup en si, de manera que milloren les relacions, l’afectivitat, la disposició per a l’aprenentatge, l’empatia, l’escolta activa i, en definitiva, el creixement personal.

Objectius del curs

 • Conèixer la biodansa des de la vivència.
 • Aprofundir sobre alguns aspectes teòrics de la biodansa (II).
 • Experimentar amb la biodansa com a eina de creixement personal i de grup.
 • Identificar la vivència pròpia en una sessió de biodansa.
 • Ser conscients de les possibles aplicacions de la biodansa.

Continguts del curs

 • Identitat i integració
 • Aspectes biològics i psicològics de la biodansa
 • Dinàmiques de biodansa a l’aula o al grup sociosanitari
 • La biodansa aplicada als professionals dels àmbits educatiu, social i sanitari
 • La biodansa aplicada a diferents col·lectius

Metodologia de treball

Les sessions es faran amb una periodicitat setmanal. Es combinaran dinàmiques per treballar els aspectes teòrics de la biodansa i la seva aplicació amb la pràctica de la biodansa.

Hi haurà un entorn virtual per al seguiment del curs.

Destinataris

Activitat de formació adreçada al professorat d’infantil, primària, secundària i cicles formatius de la família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat. També adient per a personal de l’àmbit social i sanitari.

Per poder fer aquest curs cal haver fet una de les formacions de l’ICE especificades a continuació o haver participat en grups regulars de biodansa i tenir-ne coneixements bàsics.

 • Introducció a la biodansa, ICE de la UB (estiu 2014).
 • Biodansa. Aplicació a l’entorn educatiu - I, ICE de la UB (2013-2014).
 • Biodansa. Aplicació a l’entorn educatiu i social - I, ICE de la UB (2014-2015).

Places: 20

Calendari i horari

Del 15 d'abril al 3 de juny de 2015, els dimecres de 18.00 a 20.30 h

Durada: 30 hores (20 de presencials + 10 de treball personal)

Periodicitat: Setmanal (8 sessions de 2,5h)

Certificació: 30 h (20 h presencials)

Formadora: Teresa Garcia i Pausas

Lloc:   Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Edifici de Calderes. Aula SOL

Preu: 70 euros

Període d’inscripció: del 2 de març al 9 d’abril de 2015

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments