Promoció de l'autoestima de l'alumnat i del professorat

:: Llistat de cursos ::

Professorat: Esteve Gay

Material elaborat per Esteve Ignasi Gay Costa i Elena Embuena Garcia, metge especialista en medicina preventiva amb experiència en promoció de la salut i mestra i pedagoga amb experiència docent a tots els nivells educatius i formadora de formadors, respectivament.

Presentació del curs

Millorar l’autoestima de l’alumnat depèn en gran manera de l’actitud del professorat en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

Objectius del curs

• Sistematizar un model de referència pel que fa a l’autoestima, a través d’una sèrie d’activitats, de textos i de pràctiques.
• Afavorir un espai de reflexió que permeti millorar l’autoestima de l’alumnat.

Temari del curs

A cada sessió es planteja una reflexió, a partir de qüestionaris, d’exposicions teòriques i de casos pràctics.
• Concepte d’autoestima
• Arriscar-se a canviar i superar la por
• Potenciar una actitud positiva
• Identificar les qualitats personals
• Acció, marcar-se objectius
• Identitat
• Vinculació
• Apoderament
• Seguretat
• Avaluació

Destinataris

Persones vinculades a qualsevol àrea del món educatiu (infantil, primària, secundària, cicles, adults, lleure) que tinguin a veure amb infants, joves o persones adultes.

Model d'avaluació i activitats

A cada sessió es demana la relació de 2 o 3 exercicis sobre els quals s’elabora un comentari global. S’exigeix una data límit de lliurament per poder fer aquest comentari. Els exercicis lliurats es valoren amb APTE (1) o NO APTE (0) i amb un breu comentari, si cal.

Calendari

Horari

Duració

Período de matriculació

Preu

Del 17 de març al 29 de maig de 2015

curs virtual

40 hores

Del 20 de gener al 26 febrer de 2015
Per Internet:
Curs tancat
Places limitades
90€

Informació
Telèfon: 934 021 024
icecursos@ub.edu

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments