El programa GeoGebra per a la millora de la geometria a l’ESO

Descripció

Curs adreçat al professorat de secundària que vol iniciar-se en l’ús del programa GeoGebra per poder fer-lo servir per a la millora de l’ensenyament i de l’aprenentatge de la geometria a l’ESO d’acord amb les orientacions pràctiques que han estat publicades recentment a la web de l’XTEC pel Departament d’Ensenyament amb un seguit d’activitats a càrrec del professor Antón Aubanell.

http://www.xtec.cat/web/curriculum/eso/orientacionsgeometria

Es tracta de contribuir a millorar l’assoliment de les competències bàsiques en l’àmbit matemàtic després d’analitzar els resultats de les proves d’avaluació d’ESO, que mostren una dificultat notable i persistent en el camp de la geometria.

Objectius

GeoGebra és un programa que cada cop té més rellevància pel que fa a l’ús de les noves tecnologies a l’aula. Tot i que fa referència a les “Matemàtiques dinàmiques” es pot fer servir en altres matèries, com és el cas de la Física o l’Educació Visual i Plàstica. És programari lliure i les activitats que es dissenyen es poden trobar en un repositori anomenat “GeoGebratube” on es poden descarregar per fer-ne ús en les nostres classes respectant, com no pot ser d’una altra manera, l’autoria.

Per aquest motiu, pretenem que els assistents assoleixin:

  • Els coneixements i les habilitats necessàries en l’ús d’aquest programa veient quines són, per a cada situació didàctica , les seves possibilitats com a element de suport per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.
  • Reflexionar sobre les activitats proposades en el document amb les activitats sobre geometria a l’ESO per fer altres propostes en la mateixa línia.

Continguts

Cada una de les sessions s’articularà a l’entorn d’una o dues de les activitats proposades en el document segons els diferents blocs temàtics de les matemàtiques: Espai i forma, Numeració i càlcul, Mesura, Canvi i relacions, Estadística i atzar. Cal fer una selecció perquè és un document molt extens (331 pàgines en total).

Projecte

Durant el curs, les persones participants, han d’anar elaborant una activitat utilitzant, el programari que s’ha treballat o bé desenvolupant alguna de les propostes que es treballaran a les sessions.

Metodologia

L’enfocament del treball estarà basat en la reflexió sobre la pròpia pràctica docent i com es pot enriquir amb l’ús d’un programari com GeoGebra. Es treballarà simultàniament en tres aspectes, el pedagògic, el didàctic i el tecnològic.

Destinataris

Professorat de secundària obligatòria i batxillerat amb inquietud o curiositat per l’ús de programari  per al desenvolupament de la seva tasca docent.

Formador

Bernat Ancochea Millet

Calendari i horari

22 i 29 d’octubre; 5, 12, 19 i 26 de novembre; 3 i 10 de desembre, de 17 a 19.30 h

Hores

30 hores: 20 hores presencials i 10 hores no presencials de dedicació al projecte final.

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials i lliurament del projecte

Places: 25

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula d’informàtica.

Període d’inscripció: del 9 de setembre al 15 d’octubre

Preu:  70 €

Inscripció per Internet:  Matrícula tancada

Informació i/o consultes

icecursos@ub.edu

Telèfon: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments