Novetats principals del Codi duaner de la Unió Europea. Aspectes pràctics | ICE. Institut de desenvolupament professional

Novetats principals del Codi duaner de la Unió Europea. Aspectes pràctics

Descripció

El maig de 2016 va començar a aplicar-se el nou Codi duaner de la Unió Europea (CAU). Fins al 2020 s’anirà implementant la seva entrada en vigor.

Aquest curs explicarà de manera pràctica les novetats que més afecten la gestió duanera.

Objectius

Presentar les principals novetats del CAU amb un enfocament pràctic

Continguts 

La nova normativa duanera

Operadors econòmics autoritzats (OEA)

Teoria de la decisió

Representant duaner

Règims duaners. Actualització de les modificacions

Incoterms

Valor en duana (sense variacions)

Informació d’origen vinculant (IVO), autorització d’exportador autoritzat i registre d’exportadors autoritzat (REX)

Nou concepte d’exportador

Dipòsits i els seus terminis de permanència

Informacions aranzelàries vinculants (IAV). Reglaments de classificació

Garanties i deute duaner

El despatx de duanes

Destinataris: professorat dels CFGS de Transport i Logística i Comerç Internacional

Formador: Pedro Caballero, director de l’Àrea de Duanes de l’empresa Aduanas Pujol Rubio S.A.

Calendari i horari: 4, 5 i 6 de juliol, de 9 a 14 h

Hores: 15

Requisits de certificació: assistència al 80 % de les hores presencials

Places: 30

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 10 de maig al 5 de juny de 2017

Per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments