Protocol i comunicació

Descripció

Aquest curs abordarà els conceptes teoricopràctics que afavoriran la millor comprensió de les normes protocol·làries.

Amb aquesta finalitat es proporcionaran i aprofundiran els coneixements de protocol oficial, empresarial i la seva vinculació amb les relacions públiques.

Els conceptes esmentats es completaran amb supòsits reals.

Objectius

1.- Dissenyar un projecte d’acte institucional aplicant els principis del protocol oficial.

2.- Organitzar un acte d’empresa mitjançant les tècniques del protocol empresarial.

3.- Elaborar, a partir d’un “briefing”, un projecte de campanya de relacions públiques.

4.- Analitzar el manual intern de protocol d’una empresa.

Continguts

1.- Protocol oficial

            1.1.- La seva normativa

            1.2.- Actes institucionals

            1.3.- Presidències i precedències

            1.4.- Elements simbòlics i de representació

            1.5.- Protocols a les comunitats autònomes, corporacions locals i a la Unió Europea       

2.- Protocol a l’empresa

2.1.- El PEGE (Pla Estratègic de Gestió d’Esdeveniments)  

2.2.- Actes empresarials i la seva planificació

            2.3.- El protocol mixt (presidències)

            2.4.- La documentació

2.5.- Les relacions amb proveïdors

            2.6.- Les mesures de seguretat

            2.7.- Cerimonial i usos socials en països estrangers

            2.8.- Manual de protocol intern

3.- Relacions públiques i protocol

            3.1.- Comunicació institucional i corporativa

            3.2.- Relacions amb els mitjans de comunicació

            3.3.- Les relacions públiques (identitat i imatge corporativa)

            3.4.- Organització d’una campanya de RRPP

            3.5.- El protocol en la comunicació de crisi

Formadora

Rosa Levy.  Professora de Formació professional,  amb estudis superiors de Protocol i organització d’esdeveniments

Destinataris

Professorat  que hagi  de treballar el protocol en la  organització d’actes. Tindrà preferència  la Família professional d’Administració i Gestió

Requisits de certificació

Assistència al 80% de les hores presencials i realització de les activitats proposades en les sessions

Hores: 30 h

Calendari i horari: 27 i 29 de juny; 3, 4, 5, 6  i 7 de juliol de 2017, de 16.30 a 20.45 h

Lloc: Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula a determinar

Places: 30

Preu: Curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 10 de maig al 5 de juny de 2017

Per Internet: formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

 

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments