Pròtesis, ortodòncia i profilaxi dental per a higienistes

Descripció

El curs presentarà els coneixements i habilitats que ha de tenir l’higienista dental sobre pròtesis i ortodòncia a la consulta odontològica.

Objectius

 1. Saber com s’emplenen els registres sobre les pròtesis i l’ortodòncia en la història clínica.
 2. Saber quines són les pròtesis i els tractaments ortodòntics més freqüents.
 3. Conèixer els materials i els instruments necessaris per al tractament de l’ortodòncia.
 4. Conèixer els materials i els instruments necessaris per fer les impressions dentals.
 5. Conèicer com eliminar el càlcul amb ultrasons i curetes.

Continguts

Pròtesis i ortodòncia

 • Emplenament de la fitxa clínica
 • Pacient amb patologia dental i/o esquelètica
 • Normoclusió i maloclusió. Classificació
 • Pacients amb necessitats de tractament ortodòntic
 • Materials d’impressió i cubetes en funció del tipus de pròtesi i el tractament d’ortodòncia
 • Elaboració de models i registres d’oclusió
  • Presa d’impressió, elaboració, adaptació i conservació de la pròtesi definitiva i la provisional
 • Urgències en aparatologia protètica
 • Anamnesi, examen oral i registres necessaris per al diagnòstic i el pla de tractament ortodòntic
 • Dispositius ortodòntics
 • Aparatologia fixa i amovible
 • Contenció fixa d’ortodòncia

Profilaxi dental

 • Eliminació de càlculs amb ultrasons i curetes

Metodologia

Teòrico-pràctiques

Destinataris

Professorat de formació professional de la família de la sanitat, que ha d’impartir docència en el cicle LOE d’Higiene Bucodental. Tindrà preferència el professorat de l’institut Salvador Seguí de Barcelona.

Formadora

Mar Ruíz, odontòloga ortodoncista
Isabel Dolado, odontologa

Calendari i horari

7, 12, 13, i 14 de setembre del 2016, de 15 a 20 h
8 i 9 de setembre de 9 a 14 h

Hores

30 hores

Requisits de certificació

Assistència al 80 % de les hores presencials i lliurament de les activitats no presencials determinades per la formadora

Places: 15

Lloc

Institut Salvador Seguí de Barcelona

Preu: curs subvencionat i gratuït

Inscripció: del 2 al 26 de maig de 2016

Per Internet: Formulari de matrícula

Informació i/o consultes

www.ub.edu/ice

A/e: icecursos@ub.edu
Tel.: 934 021 024

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació de cada professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Aquesta activitat s’emmarca en el Programa de millora de la qualitat en formació professional, finançat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i cofinançat pel Fons Social Europeu.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments